Leerlingen GBS Galmaarden zichtbaar in het verkeer

 

Een overvloed aan auto’s, files voor de schoolpoort, ouders die gehaast zijn, het is een beeld van elke ochtend. Ook de gemeenteschool van Galmaarden heeft het verkeer de laatste jaren zien toenemen. Meer drukte betekent meer gevaar.

“We horen jammer genoeg in het nieuws soms over tragische ongevallen aan de schoolpoort. Kinderen zijn nu eenmaal heel kwetsbaar in het verkeer,” vertelt directeur Patrick Hugo. De school bleef niet bij de pakken zitten en werkte dit schooljaar aan een preventief verkeersbeleid.

Zichtbaar

“We hebben een werkgroep verkeer samengesteld met een aantal juffen. Met deze werkgroep trekken we de kaart van verkeersveiligheid” zegt juf Magda.  “Dit jaar lag de focus vooral op zichtbaarheid. Via enkele acties probeerden we de kinderen het belang van opvallen in het verkeer bij te brengen”, vult Ingrid aan. “Al van in de peuterklas besteedden we aandacht aan zichtbaarheid, want jong geleerd is oud gedaan. Om de boodschap kracht bij te zetten gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar in alle klassen en ook bij alle kleuters langs. Zij vertelden hen hoe je het best kan opvallen. Kleuters kijken enorm op naar de grote kinderen”, weet juf Lieve.

Fluo

De school moedigde haar leerlingen ook aan om met fluohesjes naar school te komen. “Vooral in de donkere winterperiode zijn kinderen kwetsbaar. Vóór de kerstvakantie probeerden we daarom kinderen en ouders te mobiliseren om in fluo naar school te komen. De fluodag was het hoogtepunt van deze actie. Tijdens die dag droeg iedereen opvallende kleren en werkten we in de klassen ook rond het thema. De kinderen van het lager die te voet naar huis gaan, kregen ook allemaal een reflecterende rugzakhoes”, sluit Elke af.

Victor

De acties werkten inspirerend want ook de ouderraad sloot spontaan aan. Ze organiseerden een gezellige kerstontmoeting met wafels en warme dranken. De opbrengst werd gebruikt voor de aankoop van vier Victor Veilig Verkeersmaatjes. Deze opvallende schildpadden flankeren vanaf nu de zebrapaden rond de schoolomgeving en manen automobilisten aan tot trager rijden.

De werkgroep hoopt dat de kinderen en ouders via deze acties enkele attitudes aanleren. Ze zal ook in de toekomst blijven verder werken rond verkeersveiligheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?