Leerlingen 6de-jaar SGI maken boekjes voor 1ste leerjaar

De leerlingen van het 6de leerjaar van het SGI hebben, als afscheid van hun school, boekjes gemaakt voor de kinderen van het eerste jaar.

 Hoe het allemaal begon: 'Eerste leesboekjes met bloed, zweet en tranen!'

 Anne Wyckmans, jeugdauteur, was in het voorjaar op bezoek bij de zesde leerjaren van het SGI. toen ze plots een vraag kreeg voorgeschoteld: 'Waarom heb jij zoveel 'gemakkelijke boekjes' geschreven?' Anne en de leerkrachten van het 6de leerjaar zagen hierin meteen een ongelooflijke uitdaging. Ze wilden de zesdejaars laten ervaren hoe je 'gemakkelijke boekjes' moet schrijven!

 Die 'gemakkelijke boekjes', zoals de jongeren die noemden, bleken helemaal niet zo gemakkelijk om te schrijven. Boekjes voor beginnende lezertjes moeten aan zeer strenge normen voldoen!

 De jonge schrijvers stonden meteen voor een zware uitdaging. Waarover gaat het verhaaltje? Welke woordjes mag je wel of niet gebruiken? Hoe zit het met hoofdletters, leestekens, hoeveel pagina's, hoeveel zinnen per pagina, hoeveel woordjes per zin, uitsluitend eenlettergrepige woordjes, geen dubbele medeklinkers en dan nog die klankzuiverheid van woorden... wat is dat voor iets? Moeten daar echt tekeningen bij? Kunnen tekeningen veel verduidelijken?

 Oplossingen

 De leerlingen en de leerkrachten zagen het helemaal zitten maar hoe verder ze vorderden, hoe moeilijker het werd. Voor sommige woordjes en verhaaltjes werd geen correcte oplossing gevonden. Anne werd ter hulp geroepen om het allemaal een beetje geordend te krijgen. Sommige kinderen gaven op, andere beten stevig door.

 Op vrijdag 22 juni 2018 zouden de zesdejaars 's avonds hun diploma in ontvangst mogen nemen. Er restte hen nog een heerlijke week sportklassen als afsluiter en afscheid van hun lagere school.

 Tijdens hun allerlaatste namiddag overhandigden de zesdejaars twaalf volledig afgewerkte AVI-start boekjes aan de leerkrachten van het eerste leerjaar.

Een toch wel speciaal afscheidsgeschenk van de zesdejaars aan kinderen die nog helemaal aan de start staan! Ze mogen er zijn, hun AVI-start boekjes! Ferme pluim!

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?