Landschapspark Halle krijgt drie Zenneterrassen

Het landschapspark in Halle krijgt drie nieuwe Zenneterrassen, Dit past in het bredere plaatje van het strategisch project van de Zennevallei. De VMM financiert zowel het ontwerp, als de aanleg ervan. Momenteel hangt de aanvraag tot omgevingsvergunning uit.

In Halle krijgt het landschapspark, dat een groen en blauw lint zal vormen tussen de deelgemeenten Lembeek en Buizingen, meer vorm. Dit jaar worden er nog drie Zenneterrassen aangelegd aan de Dijkstraat (ter hoogte van het H-H & College), in het Albertpark en een oude molensite langs het Zennepad. Dit past in het bredere plaatje van het strategisch project van de Zennevallei, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de Vlaamse Overheid, de stad Halle en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel om de leefkwaliteit in deze regio te verbeteren.

Het Zennegebied

De Zenne is een weelderige, bochtige ader doorheen Halle en omstreken. Vandaag is de rivier weinig zichtbaar aanwezig, toegankelijk en beleefbaar. De stad Halle wil dit veranderen en realiseert daarom het landschapspark van Halle: een langgerekt groen park van Buizingen tot Lembeek met de Zenne als blauwgroene drager. Het park zal bijdragen aan een duidelijke Halse identiteit en zal de woon- en leefkwaliteit van de stad aanzienlijk opwaarderen, volgens het bestuur.

De waterbeheerder van de Zenne, de Vlaamse Milieumaatschappij, wil met de aanleg van drie nieuwe terrassen en verblijfplaatsen langsheen de Zenne haar steentje bijdragen. De aanwezigheid van een rivier in de stad wordt zo een troef in plaats van de open riool waarvoor deze waterloop lange tijd gekend geweest is. De VMM financiert zowel het ontwerp, als de aanleg ervan. Momenteel hangt de aanvraag tot omgevingsvergunning uit.

De plannen beperken zich echter niet tot Halle. Ook in de naburige gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos krijgt de Zennevallei een opwaardering. Met nieuwe parken, bossen en meer ruimte voor natuur en water, willen de initiatiefnemers het risico op overstromingen verminderen en de Zennevallei aangenamer maken om te wonen, werken en leven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?