"Landinrichting is beter instrument dan ruilverkaveling Gooik"

GOOIK - Natuurpunt Pajottenland pleit voor een afzwakking van de ruilverkaveling Gooik tot de minder ingrijpende landinrichting. Volgens burgemeester Doomst  met de problematiek veel breder bekeken worden.

In mei 2008 gaf minister Joke Schauvliege de Vlaamse Landmaatschappij groen licht om een grootschalig onderzoek te voeren naar het nut van de ruilverkaveling voor het grondgebied Gooik. De VLM legt het resultaat van hun werk binnenkort voor aan de minister.

“Op weinig plaatsen in Vlaanderen komen landschap, landbouw, natuur, geschiedenis, erfgoed, recreatie en identiteit elkaar zo nabij als bij ons. Het is een onverantwoord risico om op zulke grote schaal met ruilverkaveling in te grijpen in deze verwevenheid van landschapsfuncties”, zeggen ze bij Natuurpunt.

Natuurpunt Pajottenland stelt vast dat er tijdens een aantal toelichtings- en overlegmomenten met inwoners, verenigingen en adviesraden geen draagvlak is gevonden voor een ruilverkaveling in Gooik. “We bundelden alle adviezen die door de cultuur- en milieuraad en Trage Wegen Zuidwest-Brabant werden gegeven en die zijn unaniem negatief over het ruilverkavelingsproject. Bovendien verzamelde een actiecomité meer dan 450 tegenstemmen van inwoners met een internetpetitie. Het zou ons ongeloofwaardig lijken als de minister al deze signalen naast zich neer legt en toch groen licht zou geven voor een volgende fase in de voorbereiding van de ruilverkaveling”, klinkt het bij Natuurpunt.

Breder


Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) is het een groot probleem dat  Natuurpunt enkel voor eigen deur keert.  “Voor hen is de natuur de allesbepalende speler maar het centrum van de wereld ligt niet bij hen. We moeten ook rekening houden met andere mensen die bezig zijn met landbouw, sport, cultuur en archeologie. Ik ervaar toch een groeiend draagvlak. We brachten de plannen al veel vroeger in het openbaar dan noodzakelijk is omdat we de problematiek juist in open dialoog willen aanpakken”.
Volgens Natuurpunt Pajottenland heeft de Vlaamse regering het instrument landinrichting recent aangepast om te zorgen voor betere en snellere inrichting en beheer van de ruimte door meer maatwerk.  Deze landinrichting vergt  minder ingrijpen en is evenwichtiger qua uitgangspunten.
Burgemeester Doomst  spreekt de natuurbeweging tegen. “Bij landinrichting is natuur de dominerende invalshoek maar ik vind dat landbouw als economische troef belangrijker blijft”. Doomst geeft toe dat de ruilverkaveling duur is. Omdat we niet boven onze portemonnee kunnen werken gaan we eerst zien wat de plannen zijn en ze eventueel moeten bijsturen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?