Landbouwers doen aan erosiebestrijding

VOLLEZELE - De provincie helpt gemeenten en landbouwers om aan erosiebestrijding te doen. De gemeenten van het Pajotenland zijn door het glooiende landschap bijzonder erosiegevoelig. In Vollezele werd een proefveld voorgesteld aan landbouwers en leden van de Waterschappen Zenne-Zuid, Marke en Bellebeek.

De zuidelijkste gemeenten van het Pajottenland zijn door het heuvelachtige reliëf zeer erosiegevoelig. “Na regenbuien stroomt modder de velden af naar de wegen, woningen en waterlopen die op de duur dichtslibben. De provincie begeleidt de erosieplannen in de gemeenten en stelt een erosiecoördinator ter beschikking, maar er worden nog te weinig maatregelen genomen”, vertelt gedeputeerde Walter Zelderloo.  De gemeenten Beersel, Pepingen, Gooik, Lennik en Asse vroegen ondertussen al subsidies aan.  Vlaams-Brabant geeft bovenop de subsidies van het Vlaams Gewest bijkomende geldelijke steun.

De provincie informeert ook de landbouwers over erosiebestrijdingsmethoden en liet op een hellende akker langs de Rensbergstraat in Vollezele een proefveld aanleggen. Landbouwer Johan Van Laethem teelt er bieten. “Ik ging graag in op de vraag van de provincie omdat ik er veel van opsteek. Het is beter om het probleem op de akkers aan te pakken met betere landbouwtechnieken dan opvangbekkens of graskanten aan te leggen”, zegt Van Laethem.  Hij maakt ook deel uit van de eerste kenniscirkel waarin een tiental landbouwers ervaring over erosiebestrijding uitwisselen. Info: www.vlaamsbrabant.be/erosie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?