Laatstejaarsstudenten Lager Onderwijs springen mee in de heropstart van de basisscholen

De studenten van de educatieve bacheloropleiding van de Odisee Hogeschool mogen vanaf 18 mei hun stages terug opstarten. Dat geldt ook voor laatstejaarsstudenten Lisa Frey en Jonas Willems. Zij zullen de leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding van de leerlingen die terugkeren naar school en de leerlingen die er nood aan hebben.

De Gemeentelijke basisschool De Mozaïek in Humbeek is nog bezig met het opstellen van een draaiboek voor de heropstart komende maandag. Daarin wordt ook Jonas Willems meegerekend, hij zit in zijn laatste jaar Lager Onderwijs aan de Odisee Hogeschool en kan dankzij deze stage toch nog zijn diploma behalen dit jaar. Alhoewel hij nog niet zo goed weet wat de stage zal inhouden. “Ze moeten bekijken wat voor hun school mogelijk is en wat niet en hoe de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten kan gegarandeerd worden. Dat is zonder twijfel een huzarenstukje, zeker als je een school hebt met veel leerlingen. Voor mij concreet betekent dat dat ik nog maar net weet wat mijn stage precies zal inhouden. Ik zal bijspringen in het 6de leerjaar en daar zal ik 4 of 5 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, apart begeleiden.”

Ook Lisa Frey, uit dezelfde groep als Willems, zal vanaf maandag leerlingen begeleiden bij hun aanlooplessen. “Er wordt nu vooral gesproken over kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar, omdat zij opnieuw kunnen starten, maar er zijn ook een aantal kindjes van het 3de, 4de en 5de leerjaar die naar de opvang komen en hulp nodig hebben bij hun taken. Het voordeel is dat ik dankzij de kleine groepen volop zal kunnen inzetten op differentiatie. Veel kinderen komen voor het eerst sinds lang opnieuw naar school en niet elk kind heeft thuis dezelfde begeleiding gekregen. Dat verschil zal zichtbaarder zijn dan ooit, dus is het een pluspunt dat ik hen persoonlijk kan begeleiden.”

Wijzigingen

Voor beide studenten zal de stage met wat wijzingen aanvangen. Ze zullen zich niet enkel moeten houden aan de opgelegde maatregelen zoals social distancing, maar zullen ook een beroep moeten doen op hun flexibiliteit. “Meestal liggen mijn lesvoorbereidingen allemaal netjes klaar en begin ik goed voorbereid aan mijn stages. Uiteraard was dat nu niet mogelijk. Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik me daar eerst wat onwennig bij voelde. Maar nu beschouw ik het als een echte opportuniteit. Ik kan meer focussen op 1 op 1 begeleiding en zo meer aandacht besteden aan de noden van die leerlingen. Als leerkracht moet je meester zijn in de flexibiliteit, dus dit is sowieso een goede oefening voor later. En ik ben eigenlijk al gewoon blij dat ik kán gaan helpen, want de scholen zullen handen tekort hebben”, zegt Willems.

En die mening deelt Rudi Buggenhout, de directeur van basisschool De Mozaïek. Het is een hele puzzel om een plan op te stellen waarbij er genoeg aandacht besteed wordt aan de lessen en aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Daarom is hij dan ook blij met de helpende handen van Willems. “De meeste leerkrachten van ons team zullen vanaf 18 mei voor de klas staan. Hij zal ons voornamelijk helpen om onze zorgwerking op punt te houden. Dat is heel belangrijk, zeker na zo’n lange periode van huistaken en aanlooplessen. Dankzij Jonas zullen we de kinderen die moeilijkheden hebben ondervonden bij die afstandslessen, toch goed kunnen begeleiden en bijschaven waar nodig. De komst van Jonas geeft ons dus een beetje ademruimte”, aldus Buggenhout.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?