Laatste fase werken Basiliekstraat: kruispunt Arkenvest afgesloten (meer info)

HALLE - Op 3 augustus start de laatste fase van de werken. Het laatste deel van de Basiliekstraat en het kruispunt Basiliekstraat – Parklaan - Arkenvest is aan de beurt. Vanaf 3 augustus 2016 tot 21 oktober 2016 zal dit kruispunt dan ook volledig afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer. De nodige wegomleggingen zijn voorzien.

De weg en rioleringswerken in de Basiliekstraat vorderen volgens de voorziene planning. De aannemer is in bouwverlof tot en met 2 augustus 2016. Na het bouwverlof wordt er gestart met de laatste fase van de werken. Deze fase omvat het laatste deel van de Basiliekstraat (vanaf het kruispunt met de Molenborre) met inbegrip van het kruispunt Basiliekstraat -Parklaan - Arkenvest .

Vanaf 3 augustus 2016 tot 21 oktober 2016 zal het kruispunt Basiliekstraat-Parklaan-Arkenvest dan ook volledig afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer.

Planning na het bouwverlof

Op 3 augustus zal de aannemer op het kruispunt Vuurkruisenstraat - Basiliekstraat - Molenborre de nodige afwateringsgreppels en de fundering aanleggen. Bij goed weer start de aannemer op 15 augustus met de aanleg van de uitstalzone op dit kruispunt. Nadien worden de kasseien van de rijloper van dit kruispunt tot aan de Arkenvest gelegd.

Vanaf 3 augustus starten ook de werken op het kruispunt Basiliekstraat - Arkenvest - Parklaan. De nutsmaatschappijen voeren de nodige aanpassingen aan het water-, gas- en hoogspanningsnet uit zodat de aannemer zoals gepland aan de rioleringswerken kan beginnen. Aansluitend zullen de rioleringswerken en de nieuwe aanleg van de wegverharding gebeuren.

Omleidingen

Tussen 3 augustus en 21 oktober 2016 wordt het kruispunt Basiliekstraat – Parklaan - Arkenvest volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Tijdens deze periode zullen alleen voetgangers en fietsers een doorgang hebben langs het kruispunt. Soms zullen ook zij het kruispunt niet kunnen gebruiken. In dat geval worden zij omgeleid via het Elisabeth- en Albertpark.

Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Sint-Rochusstraat, de Vandenpeereboomstraat en de Vogelpers zal tussen 3 augustus en 21 oktober 2016 niet meer over de Bospoortbrug naar het centrum kunnen rijden.

Een omleiding wordt voorzien langs de Graankaai - rotonde Nederhem - Sasbrug - Willamekaai - Suikerkaai - René Deboecklaan - Bevrijdingsplein. Verkeer komende uit de Willamekaai wordt dus verplicht langs de Suikerkaai, die tweerichtingsverkeer wordt, gestuurd om zo langs het Bevrijdingsplein het centrum te bereiken. Aan de verkeersregeling in de Vandenpeereboomstraat wijzigt niets zodat men ook langs deze straat naar de Willamekaai kan rijden.

Het verkeer komende vanuit de Suikerkaai zal niet meer links de Basiliekstraat kunnen opdraaien, maar enkel nog rechts kunnen afdraaien en over de Bospoortbrug naar Sint-Rochus toe rijden.

De bewoners van het gedeelte Basiliekstraat tussen de Willamekaai en de Zennebrug alsook de klanten van het warenhuis Delhaize zullen als uitgezonderd plaatselijk verkeer wel toegelaten worden in dit stukje van de Basiliekstraat om hun bestemming te kunnen bereiken.

Plaatselijk verkeer

In de Arkenvest, Molenborre, Parklaan en Vuurkruisenstraat wordt tijdelijk een tweerichtingsverkeer ingevoerd om het plaatselijk verkeer toe te laten hun bestemming te bereiken.

Om de verkeersafwikkeling in de schoolomgeving van het Heilig-Hart & College te bevorderen wordt de Dijkstraat (Waggelbrugske) tijdens de duur van de werken opengesteld voor verkeer naar de Willamekaai toe. Op de Willamekaai zelf wordt bijkomend een tweerichtingsverkeer toegelaten tussen de Dijkstraat en de parking Klaar zodat vanuit de Dijkstraat eveneens naar de Sasbrug toe kan gereden worden.

Het tweerichtingsverkeer op donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag in het Vondel blijft bestaan om tijdens de markt de Vuurkruisenstraat bereikbaar te houden.

Op bijgevoegd stratenplan zijn de omleidingen en de verkeersmaatregelen weergegeven. Via deze link kan je het plan in groter formaat raadplegen: https://www.halle.be/sites/default/files/public/Nieuws-bijlagen/Basiliekstraat%20omleidingspijlen.pdf

Openbaar vervoer

De bushalte in de Basiliekstraat ter hoogte van het Albertpark zal tijdens de duur van de werken niet bediend worden door de bussen. De bussen moeten namelijk de omleiding volgen zoals hierboven beschreven. Wel worden extra haltes ingericht aan de Dijkstraat, Suikerkaai thv Hotel Les Eleveurs en thv het Bevrijdingsplein.

Hinder

De werken brengen ernstige verkeershinder met zich mee, maar dit is onvermijdelijk bij het uitvoeren van deze ingrijpende wegenwerken, die inmiddels in de laatste fase beland zijn. De stad verontschuldigt zich voor de tijdelijke hinder die met de werken gepaard gaan. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?