Kroniek van ‘Den Grooten Oorlog”

Het is al een tijdje stil rond Michel Matthijs, auteur van reeds 8 verschillende boeken die een beeld geven van hoe het vroeger was in onze regio. Voor hem was het allerminst stil want Michel was volop bezig aan zijn 9de boek met als titel De Kroniek van ‘Den Grooten Oorlog in Groot-Galmaarden’.

“Eigenlijk was het niet direct de bedoeling om een boek te schrijven over de Eerste Wereldoorlog”, vertelt een tevreden Michel Matthijs. “Maar door alle nationale en internationale herdenkingen rond 100 jaar Den Grooten Oorlog raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het hele verloop van WOI. Ik wou vooral achterhalen wat de Duitse bezetting in onze fusiegemeente Groot-Galmaarden te weeg bracht”.

De oorlog in Groot-Galmaarden kan niet worden vergeleken met wat andere delen van ons land hebben meegemaakt. Toch kreeg de bevolking haar deel van de ellende. De bezetting door de Duitse troepen zorgde voor heel wat ongemakken zoals vrijheidsberoving, constante controle, opeising van mensen, dieren en gebouwen, voedselschaarste, diefstal, lijden en dood.

Half augustus 1914 bereikte Den Grooten Oorlog’ Groot-Galmaarden. In het voorgestelde boek probeert de auteur een beeld weer te geven van hoe het er aan toe ging tijdens de Duitse bezetting in de drie deelgemeenten. “Het zijn vooral de secretarissen van Galmaarden, Tollembeek en Vollzele die in die tijd de meeste waardevolle informatie hebben bijgehouden”, aldus Michel. “Het boek is gebaseerd op authentiek archiefmateriaal vooral van die secretarissen maar ook uit legerarchieven en dergelijke”.

20 gesneuvelden van Groot-Galmaarden zijn nooit meer teruggekeerd naar hun geliefden. Zij rusten ergen in eigen land of in Frankrijk op een militaire begraafplaats of in een onbekend graf. Hun makkers, oud-strijders, fysiek zwaar getekend of mentaal getraumatiseerd hebben na de oorlog geprobeerd hun leven weer zin te geven en te strijden voor vrede.

Het boek dat van de hand is van Michel Matthijs en een lay-out van Luc Cromphout zal op zaterdag 10 november worden voorgesteld in het Baljuwhuis om 16u. Gelijktijdig is er een tentoonstelling voorzien die heel wat opzoekmateriaal zal tonen. De leerlingen uit Groot-Galmaarden zullen deze tentoonstelling reeds een dag vroeger kunnen bezoeken.

Dit boek is een absolute must voor jezelf of een uniek en waardevol geschenk voor de feestdagen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?