‘Koppel bib en academie los van STEAM-academie’

Groen Gooik vraagt om verhuis van bibliotheek en academie los te koppelen van de nieuwe STEAM-academie in Oetingen. Groen Gooik legt zijn grieven via de pers uit omdat het dat niet kan op de gemeenteraad, waar het STEAM-project nog moet goedgekeurd worden.

De plannen voor een ‘STEAM academie’ in de gebouwen van de huidige basisschool Oetingen werden onlangs goedgekeurd door de raad van bestuur van de VUB.

“Met onze jeugd in het Pajottenland aan de slag gaan rond wetenschap, cultuur, landbouw, natuur... dat lijkt ons een heel positief initiatief”, meent Groen Gooik. “Maar we stellen ons wel veel vragen over de gedwongen verhuis van de bibliotheek en academie Muziek-Woord-Dans, die hieraan gekoppeld wordt. Deze zullen opgenomen worden in het gebouw van STEAM in Oetingen en bijgevolg verdwijnen uit hoofdgemeente Gooik. “Dit lijkt ons te snel beslist en te weinig doordacht. Waarom wordt niet eerst met inwoners van Oetingen nagedacht over mogelijke andere invullingen van de beschikbare ruimtes in de STEAM academie?”

Met de verhuis van bib en academie werkt de gemeente in feite haar eigen masterplan voor dorpskernvernieuwing Gooik tegen. Dat masterplan uit 2015 moest een nieuwe dynamiek op gang brengen in Gooik. Via het masterplan zou worden ingezet op de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van Gooik, zodat het sociale leven en de kleinhandel in het centrum van Gooik nieuwe impulsen zouden krijgen.

Er was sprake van een landschapspark met speeltuin, amfitheater en kiosk. De dorpsstraat zou een brede voetpadzone krijgen, waar terrassen kunnen gestald worden, er zou een groener en rustiger straatbeeld gecreëerd worden. In dat plan werd ook expliciet voorzien dat de bibliotheek en academie naar site Oude Cam zouden verhuizen, zodat dit een soort van culturele vierkantshoeve zou worden als een van de ‘parels’ van Gooik.

Lees verder onder deze afbeelding

“Dat lijkt nu allemaal van de baan door de koppeling die gemaakt wordt met de STEAM academie in Oetingen. Destijds waren we als Groen positief over het masterplan om de leefbaarheid van het dorpscentrum Gooik te versterken. 6 jaar na datum moeten we helaas vaststellen dat er amper acties gerealiseerd zijn, op de herinrichting van het dorsplein en extra parkeerplaatsen na. Het masterplan voor Gooik werd destijds met veel overleg en in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester opgesteld.”

“Vanuit Groen Gooik vragen we om de verhuis van de bibliotheek en academie uit Gooik stop te zetten en eerst een update van het masterplan Gooik uit te werken met mogelijkheid tot inspraak van inwoners en adviesraden. Het visionaire plan van de Vlaamse Bouwmeester werd verticaal geklasseerd en helemaal niet opgevolgd of in overweging genomen. Het verhuizen van bib en academie, hebben een enorme impact op het dorpsgebeuren en vereisen een stevig plan, opvolging, fasering en budgettering. Met de mening van de Gooikse bevolking werd helemaal geen rekening gehouden, laat staan dat er inspraak was’, protesteert Alwin Loeckx.

“Het masterplan dorpskernvernieuwing Gooik dreigt in onze ogen eerder voorwendsel om ons Gooikse vastgoed uit te verkopen en te privatiseren. De oude pastorie, waar nu academie gevestigd is, en het huidige gebouw van de bibliotheek worden immers te koop gesteld om tot woningen om te vormen”, stel Groen Gooik vast.

Groen Gooik pleit er voor om vast te houden aan het doordachte masterplan voor Gooik zoals destijds opgesteld en dit niet, onder het mom van ‘flexibel kansen grijpen’, uit te hollen tot een lege doos. Bij grote aanpassingen aan het masterplan moet de bevolking betrokken worden, uit respect voor de mensen die destijds hun inbreng hebben gedaan bij het opstellen van het oorspronkelijke masterplan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?