Komen er tegen 2040 een pak windmolens bij in Halle?

“Het plan om het Pajottenland zelf voor 100% zijn eigen energie te laten produceren zorgt voor een onevenwichtige verdeling van de lasten en de lusten. Door dit plan zal de Halse skyline gedomineerd worden door grote windmolens. Het Pajottenland daarentegen krijgt extra groen”, zegt N-VA-raadslid Mark Demesmaeker.

Het doel van het project Opgewekt Pajottenland is het Pajottenland tegen 2040 zelf de energie laten produceren die het nodig heeft. Daarvoor wordt voornamelijk ingezet op zonnepanelen maar ook op windmolens en biomassa.

Halle krijgt extra windmolens

“De N-VA is niet tegen windmolens. Windmolens op land zijn de goedkoopste vorm van energieproductie en kunnen zeker hun deel uitmaken van een evenwichtige energiemix. In een uitgevoerde studie wordt 21% van de energie door windmolens opgewekt. Van de bestaande windmolens zullen er 8 worden opgewaardeerd maar daarnaast zullen ook een pak nieuwe windmolens worden gebouwd: 35 windmolens van 50m hoogte en 43 windmolens van 120m hoog. Die 78 nieuwe windmolens worden ingepland in vooraf gedefinieerde windgebieden”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens.

“Die windgebieden zijn zeer ongelijk verdeeld”, weet Sven Pletincx. “Het rustieke Pajottenland wordt quasi volledig gevrijwaard van windmolens. Ze worden geplaatst in Roosdaal op de rand met Oost-Vlaanderen en in Sint-Pieters-Leeuw op de rand met Brussel maar ook in Halle. Zo is heel het landelijke groene achtergebied langsheen de A8 van aan de Rattenput tot aan de afrit Tubeke als windgebied ingedeeld. En ook de landbouwvelden langs de Bergensesteenweg op Stroppen worden geschikt geacht voor windmolens. Theoretisch gezien kunnen er volgens dit plan zelfs windmolens komen in Buizingen en zelfs vlak naast de Zuidbrug. Het windgebied van Halle is zeer groot. Als deze studie praktijk wordt, zullen van de 78 nieuwe windmolens er een pak op Hals grondgebied komen”, besluit N-VA-raadslid Pletincx.

Groene hagen en milieuonvriendelijke houtverbranding voor het Pajottenland

De N-VA vindt dat de lasten en de lusten niet correct verdeeld zijn. “Halle moet zorgen voor de windenergie, het Pajottenland krijgt extra groene haagkanten om via biomassa energie op te wekken. Dat is een onevenwichtige verdeling. In Pajotse gemeenten wordt deze studie verkocht als een grote overwinning voor de lokale inwoners en landbouwers”, zegt N-VA-raadslid Mark Demesmaeker.

Hij verzet zich ook tegen biomassa als energiebron. “De groene hagen zullen periodiek worden gesnoeid en het snoeisel zal worden verbrand. Energie opwekken via het verbranden van hout is zeer milieuonvriendelijk en helemaal niet CO2-neutraal. Het is ook helemaal niet duurzaam”, besluit Demesmaeker.

Prijs te hoog voor Halle

“100% zijn energie voorzien is een mooie ambitieuze gedachte. Maar alles komt met een prijs. Voor Halle is die prijs te hoog. De meerderheid beweert wel dat het allemaal zo een vaart niet zal lopen maar onderwijl keurt men wel de ambities en gevolgen van de studie goed. Misschien moeten we beginnen met een realistische ambitie en kleine stapjes zetten telkens de bevolking er klaar voor is,” besluit N-VA-raadslid Benjamin Swalens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?