“Kinderkes bemin elkander” slotwoorden van Pastoor Andy Penne

 Zaterdag heeft Pastoor Penne op zijn vertrouwde manier de parochianen van Galmaarden, Tollembeek en Bever toegesproken tijdens een afscheidsviering in de kerk van Tollembeek. Vanaf 1 september zal hij de dienst uitmaken in Holsbeek op vraag van het Bisdom.

Een tussenstop

Op 1 augustus 2011 kwam Pastoor Penne naar Galmaarden en dit na 20 jaar trouwe dienst in Nederland. Dat dit een tussenstop zou zijn was allerminst verwacht maar zoals hij het zo mooi verwoorde; “Niemand heeft een vaste woonplaats, eens ga je weer verder. Ja, ik heb zeker slapeloze nachten gehad maar als priester moet je gehoorzamen aan je Bisschop”.

De laatste aflevering van ‘Wij, heren van Zichem’ en meer bepaald de figuur van Pastoor Munte was voor Pastoor Penne de inspiratiebron voor het neerpennen van zijn toespraak. “Dit is een moment van afscheid, maar evenzeer een dankmoment voor de vele momenten waarin we lief en leed hebben gedeeld. Zes jaar mocht ik jullie Herder zijn en de Herder hield van zijn Kudde, zoals de Kudde van zijn Herder. Ik heb mij hier nooit alleen gevoeld.”

Dat Pastoor Penne zeer actief was mag blijken uit enkele cijfers. "510 kinderen gedoopt, prachtige samenkomsten met jonge mensen, 336 uitvaarten mogen voorgaan met prachtige herinneringen aan mooie mensen. 667 Mariabeeldjes verkocht. Vele huisbezoeken afgelegd. Dit is nu juist één van de belangrijkste taken van een priester” aldus Pastoor Penne. “Ik vertrek nu naar Holsbeek, dat is niet het einde van de wereld. Blijf me maar volgen op mijn website, Facebook en Twitter.”

Vele geschenken

Burgemeester Luc Deneyer van Bever mocht het woord nemen in naam van de twee gemeenten. Hij bedankte Pastoor Penne in naam van alle parochianen voor al het goede wat hij de voorbije zes jaar heeft gedaan en wenste hem het allerbeste toe voor de volgende uitdaging die hem te wachten staat.

Met ingezameld geld van de parochianen uit de verschillende parochies werden geschenken aangekocht. Zo kreeg Pastoor Penne een kelk en schaal, een rode kazuifel en een doopmantel, van het koor Legato uit Herne die de dankviering muzikaal opluisterden ontving hij een mooie kaars. Tenslotte kreeg Pastoor Penne nog een computer en bijhorende camera aangeboden wat hem in de gelegenheid moet stellen om de mis ook online door te geven.

Zichtbaar ontroerd nam Pastoor Andy Penne het woord om iedereen te bedanken en te eindigen zoals Pastoor Munte het deed. “Kinderkes bemin elkander”.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?