Kinderen van Infano zijn heel zichtbaar op straat

REGIO – Infano vzw draagt veiligheid van de opvangkinderen hoog in het vaandel. Dankzij een samenwerking met KBC Bank en Carrosserie De Smet ontving de vzw tal van gratis fluohesjes voor de kinderen en begeleiders, waardoor Infano vzw de veiligheid van de opvangkinderen nog meer kan garanderen.

De kinderen van Infano vzw doen regelmatig uitstappen op woensdagnamiddag of tijdens de vakanties. Infano stimuleert dergelijke uitstappen enorm, gezien de kinderen op deze manier niet enkel de nabije (en vaak ook verre) buurt ontdekken, maar ze zo ook in contact komen met andere leeftijdsgenoten en opvanginitiatieven.

Honderdtal vestjes

Om deze uitstappen zo veilig mogelijk te laten verlopen, besteedt Infano vzw zeer veel aandacht aan het dragen van een fluohesje. Gezien Infano dagelijks meer dan 14.000 kinderen opvangt over heel Vlaanderen, is extra steun voor het investeren in fluohesjes meer dan welkom. En dat begreep ook KBC Bank van Ternat en Carrosserie De Smet in Drogenbos. Samen sponsorden de partners van Infano vzw een honderdtal vestjes, zowel voor kinderen als voor de kinderbegeleiders, die dagelijks te zien zullen zijn aan alle Vlaamse scholen en in alle Vlaamse straten waar Infano de voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang verzorgt.

Drie keer beter zichtbaar

Het is immers bewezen dat kinderen die met een fluohesje op straat fietsen of wandelen, drie keer beter zichtbaar zijn dan kinderen zonder. Bovendien blijkt uit de grote Zeppe & Zikki Verkeersenquête, die vorig jaar door 23.500 kinderen en ouders werd ingevuld, dat amper 70% een fluohesje draagt, hoewel 80% van de kinderen het verkeer gevaarlijk vindt. Daarnaast geeft maar liefst de helft van de kinderen (46%) aan dat ze bang tot heel bang zijn om gewond te geraken in het verkeer. Het is dus des te belangrijker om continu aandacht te blijven besteden aan het belang van het  dragen van fluohesjes binnen het verkeer.

Infano vzw is de grootste privéspeler op de markt van de kinderopvang in België. Infano vzw vangt elke dag 14.000 kinderen op in 101 locaties, verspreid over meer dan 40 gemeenten.

500 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. Infano vzw heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?