Kinderen leren Nederlands met liedjes van BOER!

De cd BOER! is een nieuw muzikaal product voor lagereschoolkinderen die Nederlands leren. De cd werd in opdracht en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en de Taalunie gemaakt.

BOER! is de tweede cd van Lennaert Maes en Andries Boone voor kinderen. De liedjes gaan over respect voor de natuur en het leven op de boerderij. Ze stimuleren kinderen die Nederlands leren op een fijne manier om de taal te verwerven. De cd bevat naast zes leuke liedjes ook een boekje met een speelse oefenkans Nederlands.

"Basisscholen in de Vlaamse Rand komen steeds meer in contact met anderstalige leerlingen en ouders. Om leerkrachten uit het basisonderwijs te helpen om op een speelse manier het Nederlands in de kijker te zetten, ondersteunen we de ontwikkeling van deze cd", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

De 1.000 geperste cd’s worden gepromoot naar lokale besturen, integratiediensten, scholen, bibliotheken en boekhandels en deelnemers van taalbaden en taalateliers.

Een cd kost 5 euro (+ eventueel verzendkosten) en kan men bestellen via vzw ‘de Rand’. Meer informatie via www.boerboer.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?