Kinderen leren beter Nederlands spreken in Liedekerkse Zomerschool

LIEDEKERKE - Onder de nieuwe noemer Taalkamp ‘Spelen & Nederlands leren’ is op maandag 25 juli 2016 de negende editie van de zomerschool gestart. Dit initiatief is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen die in Liedekerke naar school gaan maar die thuis weinig Nederlands spreken.

Dankzij de spelletjes, oefeningen, liedjes en verhalen blijven zij tijdens de zomervakantie toch bezig met hun leerstof en talenkennis. Zo is de kans groter dat ze bij het begin van het nieuwe schooljaar sneller opnieuw de draad oppikken. Zij worden ingedeeld volgens hun klasniveau, rekening houdend met hun kennis van het Nederlands. Elke groep wordt goed opgevolgd door deskundige begeleiders met pedagogische ervaring.

Wat is er nieuw?

Dit jaar gaan de kinderen tijdens de eerste week in de namiddag niet naar de vakantiekampen, maar blijven ze op dezelfde locatie, met dezelfde begeleiders en doen ze eerder speelse en luchtige activiteiten zoals een bezoek aan de boerderij, knutselen, schilderen,…

Het blijft echter steeds de bedoeling om zoveel mogelijk aan taalstimulering te doen. Tijdens de tweede week sluiten de kinderen dan wel aan bij de activiteiten van de vakantiekampen. Anders dan de vorig jaren zullen ze een volledige dag deelnemen aan het programma van de speelpleinwerking. Hiervoor werkt de integratiedienst samen met de jeugddienst. Er worden tijdens deze week per groep extra (taal)monitoren ingezet. Zo trachten we de integratie nog meer te bevorderen.

ADiL inspireert!

Daarnaast biedt het intergemeentelijke samenwerkingsverband rond integratie tussen de gemeenten Affligem, Liedekerke en Denderleeuw (kortweg: ADiL) een platform om ervaringen uit te wisselen omtrent de organisatie van een dergelijk taalbad. Bovengenoemde gemeenten organiseren namelijk alle drie een geïntegreerde vorm van taalstimulering tijdens de zomerperiode. De  projectmedewerker van ADiL brengt een observatiebezoek aan elk van deze lokale projecten en praat met de begeleiders en organisatoren. Zo kunnen succesfactoren en verbeterpunten zichtbaar worden gemaakt en kunnen zij elkaar inspireren waar nodig of gewenst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?