Kinderbegeleiders krijgen speciale dank en ook kinderen staan in de kijker

Tijdens de ‘Week van de kinderopvang’ worden in Gooik de kinderbegeleiders in de schijnwerpers gezet. De gemeente ontving een tiental begeleidsters van de opvang in ’t Zonnetje in Leerbeek.

Christa Dermez, schepen van Jeugd en Gezin: “De dames die we hier verwelkomen zorgen voor de voor- en naschoolse opvang, de middagopvang en de busbegeleiding. Ze zijn actief in de Gooikse scholen. We zijn ze heel dankbaar. Zij nemen een aantal taken van de ouders over en doen dat met zorg en liefde voor de kinderen.” Ook de onthaalouders betrok Dermez in haar korte uiteenzetting. “Zij kunnen er niet bij zijn omdat ze op dit moment voor de kinderen zorgen.”     

Elien Van Droogenbroeck, coördinator van ’t Zonnetje, dankte op haar beurt ook iedereen die meehelpt om de kinderopvang te laten functioneren. “We kunnen rekenen op een aantal zeer flexibele mensen. Samen blijven we doorgaan niettegenstaande de druk die er momenteel in onze sector heerst.”

Voor de gelegenheid waren de begeleidsters van ‘t Zonnetje als Superwoman gekleed, een aantal kindjes droeg ook een ‘superuitrusting’. De kinderen van de gemeentelijke kleuterschool Het Nestje, pal naast ’t Zonnetje, doen eveneens mee aan de week van de kinderopvang. Ook zij waren vandaag gehuld in een ‘superplunje’. Spiderman, Batwoman en Mega Mindy waren op de afspraak.

Lees verder onder de foto.

Nieuwe plannen voor t' Zonnetje

De gemeente Gooik start een haalbaarheidsstudie op om 't Zonnetje te vernieuwen en te vergroten. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar samenwerking met de buurgemeenten. Ook aan een centraal aanmeldpunt voor de kindjes wordt gedacht. 

Kinderopvang in Gooik

Voorschoolse opvang (voor kinderen van 0-2,5 jaar)

In Gooik zijn er 6 onthaalouders actief in de gezinsopvang. Zij mogen max. 8 kinderen opvangen. In de groepsopvang zijn er 5 locaties, waar er max. 9 kinderen per begeleider mogen opgevangen worden. Via Ferm Gooik zijn er 4 kinderbegeleiders in deze gezinsopvang en 4 kinderbegeleiders in de groepsopvang actief. Pavok Gooik stelt 1 kinderbegeleider in de gezinsopvang te werk, via de gemeente Gooik en in samenwerking met Infano zijn er 7 kinderbegeleiders tewerkgesteld in de groepsopvang. In totaal is er dus plaats voor meer dan 100 kinderen in de voorschoolse kinderopvang.

Buitenschoolse kinderopvang (voor kinderen vanaf 2,5 jaar)

De gemeente Gooik organiseert ook buitenschoolse kinderopvang (BKO). Hier worden schoolkinderen voor en na schooltijd opgevangen. 17 enthousiaste kinderbegeleiders zorgen voor de kinderen, begeleiden het busvervoer en helpen bij de maaltijden.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?