Kies mee de naam voor nieuw groengebied 'Lembeek-Noord'

Inwoners van Halle kunnen tussen 6 maart en 4 mei het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Lembeek-Noord inkijken en er opmerkingen bij geven. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle organiseren op 6 maart ook een infomoment waar inwoners voorstellen kunnen doen voor de definitieve naam van het gebied.

De provincie Vlaams-Brabant stelt de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Lembeek-Noord voor aan de bevolking tijdens een openbaar onderzoek dat loopt van 6 maart tot en met 4 mei. Inwoners hebben in die 60 dagen de tijd om het plan in te kijken en opmerkingen of suggesties te geven. Het plan biedt een oplossing voor de vraag naar terreinen voor bedrijvigheid rond Halle. En het creëert een groene long nabij de dorpskern voor de bewoners van Lembeek.

Groengebied

“De belangrijkste wijziging van dit plan is dat de terreinen tussen de magazijnen van Papyrus en de dorpskern behouden blijven als groengebied,” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving met elkaar verbinden en krijgt een belangrijke rol  in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en om zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

“Daarnaast willen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen voor bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen. Binnen de voorschriften van het plan bouwen we de nodige flexibiliteit in om kansen te bieden aan verschillende voorstellen van inrichtingen,” zegt Schevenels.

Infomoment

Wie interesse heeft in het infomoment kan op 6 maart vanaf 19 uur terecht in zaal De Kring op het Stevens de Waelplein in Lembeek. De avond wordt afgesloten met een wandeling met fakkels doorheen het park en plangebied. Wie nu al een naam gevonden heeft voor het gebied, kan zijn suggestie doorsturen naar cos@halle.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?