Kester viert feest om een dubbel jubileum

150 jaar Gilde van het Paardenvolk en 175 jaar Koninklijke Fanfare Sint-Martinus. 2021 is voor Kester een uniek feestjaar. Hoe zelden kan het gebeuren in een dorp dat de  oudste twee dochters in hetzelfde jaar een merkwaardig jubileum mogen vieren. De Koninklijke Fanfare Sint-Martinus werd in 1846 geboren, 175 jaar geleden, en de Gilde van het Paardenvolk werd officieel gesticht op 21 mei 1871 en is dus recent 150 jaar geworden.

Samen hebben deze verenigingen decennialang hun dorpsgenoten feestelijke momenten bezorgd, de kermisdagen vooral met hun processies, muzikaal opgeluisterd, de grote Kesterweg langs Herfelingen en Oetingen, het oude Kestergewoud gedenkend, de gezamelijke heidetochten in mei, de vele toneel-, concert- en dansavonden, de volkse gildefeesten van beide jubilarissen. Ruiters en muzikanten, zij vertegenwoordigden en verbonden de families, zij zorgden voor een levendige dorpse gemeenschap, bewust van hun rol en roeping, fier om hun taak en functie.

150 jaar Gilde van het Paardenvolk

Officieel is de gilde geboren in 1871, door toedoen van onderpastoor Bloete. Maar lang voordien was er reeds een trouw beleefde gewoonte om een bedetocht te houden wanneer onheil dreigde, ziekte in huis of stal voor onrust zorgde, dankbeloftes in te lossen waren. Te voet, te paard, alleen of in gezelschap, werd de lange weg gegaan als een onuitgesproken gebed. 

In oktober 2021 zal het bestuur van de Gilde het jubileum plechtig vieren in het ruiterschalet op de Heide en het eigen jubileumboek presenteren aan pers en publiek. Vandaag delen zij in het Kesters feest ten huize Remi Dedoncker en staan ze eveneens ter beschikking van de pers.

Een jubileumboek: 1846-2021. 175 jaar fanfare in Kester

Aangekondigd in de lente, werd het jubileumboek van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus ‘1846-2021. 175 jaar fanfare in Kester’ in de laatste zomerdagen van het feestjaar gepubliceerd. De sluimerende plannen om het verleden van onze muziekmaatschappij ooit eens te boek te stellen werden concreet toen begin dit jaar, op initiatief van burgemeester Michel Doomst. De Heemkundige Kring van Gooik werd ingeschakeld, alle archieven opgezocht, alle foto’s verzameld. Inmiddels zijn de teksten geschreven en de foto’s gekozen, een boeiend verhaal keurig in beeld gebracht, gelezen, herlezen en nu afgerond.

Voor de eerste 100 jaar moest gerekend worden op de bijdragen ooit door meester Frans de Leener bijeen gepuzzeld of de echo’s door dichter Eddy A. Ots opgevangen, en op de officiële verslagen van schepencollege en gemeenteraad van Kester.

Na de tweede wereldoorlog werd de archiefoogst beduidend groter, alweer en vooral dank zij meester Frans. ‘Dank zij hem kennen we zoveel namen van muzikanten, bestuursleden en dirigenten, en hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd voor een nieuw elan gezorgd door de start van een jeugdharmonie, dank zij Luc Gladiné, dirigent en tevens directeur van de Gooikse muziekacademie, en Jos De Baerdemaeker, secretaris.

De vele foto’s van Chris Gees getuigen van de bloei, die tot vandaag aan deze harmonie haar hoog muzikaal niveau en haar jeugdig enthousiasme verschaft. Dat in deze eeuw de vele nummers van het contactblad Naklanken het dagdagelijkse leven van muziek en dorp te Kester nauwgezet blijven vangen, is door velen sinds lang gekend.

Dit boek, in een ondertitel genoemd ‘Het levensverhaal van de fanfaremuziek in mijn dorp’, wordt aangeboden aan het gunsttarief van 10€. Aan niet-leden wordt 12,5 € gevraagd. Het telt 118 blz., meet 210 x 210 mm, heeft een geplastificeerde cover en is garenloos gebonden. De heerlijke dronefoto van Jelle Boon vertolkt perfect dat Kester centraal staat vandaag, ook in het jubileumboek van de fanfare.

Bestellen kan door opgave van naam, adres en aantal gewenste exemplaren. Voor de goede orde wordt gevraagd het overeenstemmend bedrag te storten op de rekening van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester BE73 4295 1005 9960. Voor leveringen per post zullen  6€ portkosten aangerekend worden.     

Naklanken

‘Naklanken’ is de titel van het contactblad van de Koninklijke Fanfare, waarvan het nulnummer verschenen is in februari 2006. Hierin werden de ambities van het vernieuwde bestuur kort en bondig aangegeven: meer muzikanten, meer optredens en opnieuw een achterban bouwen. Inmiddels werden 46 nummers afgeleverd, één om de vier maand, drie per jaar, telkens 16 blz. en in kleur. Zij vertellen nauwgezet over het leven van de harmonie, het wel en wee van de fanfarefamilie, en bovendien over het dorp dat wieg en woning is geweest voor onze jubilaris. In die nummers worden keer op keer allen bedankt, de sponsors zelfs bij name, die moreel en financieel steun blijven bieden jaar na jaar. Deze unieke collectie Naklanken vormt het levendige supplement bij het huidige jubileumboek.

Ingezonden foto van Rudy Boon 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?