Kester heeft er een vlinderbosje bij

Zaterdag werd de basis gelegd van een nieuw natuurvriendelijk stuk bos in Kester. Er werden reeds een hele waaier aan struiken zoals meidoorn, sleedoorn, kardinaalmuts, gelderse roos, haagbeuk, hazelaar... en enkele dikke eiken aangeplant. Een tweede plantdag volgt nog.

In de jaren '90 verwierf "Natuurreservaten Pajottenland" een perceeltje natte weide. Beplanting en twintig jaar geduld maakten er een prachtig stukje (wilde) natuur van. Vorig jaar kon Vlinderwerkgroep Thecla een aangrenzend canadabos verwerven. Thecla groepeert natuurliefhebbers die geboeid zijn door vlinders en opereert binnen Natuurpunt.

Thecla wil de natuurwaarde van het productiebos vergroten door het aanplanten van een bosrand. Daarvoor selecteerden ze planten die inheemse vlindersoorten aantrekken. In de bosrand wordt diep aangeplant om de iepenpage aan te trekken, sleedoorn voor de sleedoornpage, eik voor de eikenpage... Het zijn stuk voor stuk gespecialiseerde vlindersoorten die best een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Op termijn zal Thecla de canada’s vervangen door inheemse bomen met vlinder-meerwaarde.

Tweede plantdag
Door de vele neerslag van de voorbije maanden staat het perceel plaatselijk onder water. Gelukkig is de plaats waar de bosrand moet komen droog genoeg om te planten en moesten de vrijwilligers enkel de vrieskou trotseren. De plantdatum verder opschuiven was geen optie, want de natuur laat steeds duidelijker zien dat de lente gaat doorbreken. De gemeente Gooik steunt de plantactie zowel financieel als door de handen uit de mouwen te steken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?