Kerkhof Vollezele wordt groene verpozingszone

VOLLEZELE – Het kerkhof van Vollezele wordt geen park maar wel een groene verpozingsruimte. De gemeente wil er vervallen graven verwijderen en vervangen door groen. De grafmonumenten blijven wel behouden.

Ingroenen

De gemeente heeft plannen om het Vollezeelse kerkhof her in te richten.  Het domein is niet beschermd. Op de begraafplaats rond de Kerk in Vollezele zijn er 211 mensen begraven. Een aantal daarvan liggen ‘in open grond’. Daarvan zijn een groot aantal begraafplaatsen in verval.  Andere bevinden zich  in een grafkelder en andere hebben een blijvende  concessie. De gemeente kondigde al in oktober 2013 aan dat nabestaanden grafzerken en gedenktekens mogen weg halen voor 20 oktober 2014.

 “Wij zullen het kerkhof mooi en sober inrichten en een gedenkplaat aanbrengen als aandenken en uit respect  aan de overledenen. Het kerkhof blijft in deze optiek kerkhof, doch het zal ingegroend worden en kunnen gebruikt worden als verpozingsruimte. Dit is iets anders dan een park. De grafmonumenten evenals een graf van een burgerlijk oorlogsslachtoffer behouden we”, verduidelijkt de burgemeester.

Onroerend Erfgoed

 “In februari  2011 heeft het schepencollege contact genomen met Onroerend Erfgoed. In  de zomer van 2011 heb ik met een afgevaardigde van Onroerend Erfgoed een bezoek gebracht aan het kerkhof om na te gaan wat de historische waarde  van de omgeving en de grafzerken is.  Men gaf ons de raad een inventaris te maken als voorzorgsmaatregel. Dat hebben wij ook gedaan.  Onroerend Erfgoed heeft ons ook aanbevolen meer groen aan te leggen”, zegt burgemeester Pierre Deneyer. “Tot op heden kan ik niet zeggen hoeveel graven zullen verdwijnen (zeker geen 175), maar ik heb genoeg meldingen gekregen van inwoners  die ons de slechte staat van grafzerken mededeelden”, aldus  Deneyer.

Alle 70 grafmonumenten, waaronder 3 graven van pastoors, één van een kindje blijven behouden. Er zullen dus ongeveer 140 graven verwijderd worden. “Het gaat hier over graven in vervallen toestand. De laatste begrafenis dateert van 1962”, zegt de burgemeester. Onze zorg voor deze waardevolle plaats mag ook blijken uit het feit dat wij opdracht geven aan ons gemeentepersoneel om regelmatig een opruimbeurt te doen,  ook rond de niet-bezochte en verwaarloosde graven, zeker in de periode van Allerheiligen. Ik wil benadrukken dat ik wil streven om met een maximaal behoud van de historische waarde van het kerkhof, een mooie verpozingsplek in te richten rondom de kerk. Daarbij moeten duurzaamheid, historisch kader, onderhoudsgemak en menselijk respect hand in hand gaan”, besluit Deneyer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?