Kerk van Leerbeek staat in de steigers

De inwoners van Leerbeek kregen een woordje uitleg over de restauratiewerken van de Sint-Pieters waarvan de voorbereidende werken zijn begonnen. De aannemer is bezig met het plaatsen van een stelling rond de toren en gaat eerst het dakje van de kerkje herstellen. Dan kan er weer een windhaan geplaatst worden.

 Of de neergestorte haan wordt hersteld is nog niet zeker. Mogelijk prijkt er nog voor de grote vakantie een nieuwe haan op de kerktoren. Ondertussen wordt het interrieur van de kerk in veiligheid gebracht. De heiligenbeelden worden in stevige kisten opgeborgen.

 Plafond ingestort

 Architect Herman Cornelis: “Al in het begin van de jaren 1990 waren we met het dossier bezig maar het was wachten op subsidies. Toen plots het plafond begon in te storten kwam het dossier in een stroomversnelling. De werken zullen ongeveer twee jaren duren. In een eerste fase wordt de kerkhofmuur gedemonteerd. De muur wordt weer opgebouwd tegen een betonnen steunmuur. Het kerkhof wordt deels afgegraven en de aangetroffen skeletten worden verzameld in een kist die later met een plechtigeid weer wordt begraven. Het kerkhof krijgt banken en loofbomen zodat het een rustige ontmoetingsplaats wordt.” De oude grafzerken, waaronder die van prietser Wispenninckx worden terug geplaatst.

 Glasramen

 Dan worden de buitenmuren gereinigd, hersteld en waterdicht gemaakt. In een volgende fase komen de glasramen aan de beurt. Zij krijgen aan de buitenzijde beschermd glas om ze te beschermen tegen vandalisme.

In een derde fase komen de technieken aan de beurt. De kerk krijgt toiletten zodat er ‘nevenactiviteiten’, zoals concerten kunnen plaats hebben. Uiteindelijk komt het binnenmeubilair terug. Het dateert uit de 18e eeuw (Late barok - vroege roccoco) en is uitzonderlijk goed bewaard. Het uurwerk komt terug en kijgt een geautomatiseerd mechansme.

 Lembeekse zandsteen

 De kerk is in 1769 opgebouwd uit baksteen en Lembeekse zandsteen. “We hebben het land afgereisd op zoek naar een gelijkaardige groenachtige steen, die we uiteindelijk vonden nabij de grens met Luxemburg.”, vertelt Herman Cornelis.

 Orgel

 Over het kerkorgel is er in het verleden al heel wat geredetwist. Het oorspronkelijke orgel is gebouwd in 1648 maar kwam later in een aangepaste versie in de Leerbeekse kerk terecht. Jarenlang werd er geredetwist naar welke versie van het orgel er zou gerestaureed worden. Uiteindelijk is beslist om de jongste versie te weerhouden. In samenwerking met de muziekacademie, waarvan de drirectrice organist is, zullen er in de kerk orgelconcerten kunnen gegeven worden.

 Huwelijken en Dopen

 In het bestemmingsplan voor de kerken gaat Gooik meer samenwerken met Pepingen. In de  Leerbeekse kerk zullen er vooral huwelijken en dopen gevierd worden. De kerk kan een rol spelen voor de Leerbeekse leefgemeenschap.

 Kosten

 Algemene restauratie: 987.000 €, glas in lood: 83.000 €, binneninrichting: 127.000 €, verwarming: 90.000 €, elektriciteit: 80.000 €. Restauratie van het orgel: 250.000 €. De kerkfabriek draagt 300.000 € bij aan de kosten.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?