Kasteel van Groot-Bijgaarden krijgt groen licht voor restauratiepremie

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor verschillende restauratieprojecten in de provincie Vlaams-Brabant.Het gaat onder meer om een project in het kasteel van Groot-Bijgaarden.

De Vlaamse Overheid kent voor drie projecten samen een premie van 559.133,77 euro toe. 'Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden.', aldus minister Diependaele.

Kasteel van Groot-Bijgaarden in Dilbeek

De muur van het poortgebouw wordt gerestaureerd, net als het marmer in de galerij en de plafonds van het kasteel. Voor deze restauratiewerken is een premie van 125.000,00 euro toegekend.

Het kasteel van Groot-Bijgaarden zoals we het vandaag kennen, dateert uit de zeventiende eeuw. De geschiedenis van de site gaat zeker terug tot de twaalfde eeuw. Het kasteel is opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl, in baksteen met een leiendak. In 1903 werd het kasteel gekocht door Raymond Pelgrims de Bigard. Hij redde verschillende historische kastelen en gebouwen van verder verval, zoals de kastelen van Beersel en Chimay, het Mercatorhuis in Antwerpen en het Brouwershuis op de Grote Markt van Brussel. Het kasteel is sinds 1940 beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38970

Kasteelpark Isque in Overijse

Er zitten scheuren in de omheiningsmuur van het kasteel. De kalkvoegen zijn uitgesleten. De muur wordt gecontroleerd afgebroken en nadien herbouwd volgens de regels van de kunst met aangepaste materialen. In het kasteelpark wordt de historische kwelgracht hersteld, in de vijver wordt slib geruimd en daarna krijgt de vijver opnieuw haar historische omtrek. Ook worden de historische dreven hersteld en worden onderhoudswerken uitgevoerd in het historisch park. De restauratiewerken gebeuren in het kader van het landinrichtingsproject IJsevallei dat de Vlaamse Landmaatschappij uitvoert. Voor de restauratiewerken is een premie van 204.131,98 euro toegekend.

Al in het midden van de 14de eeuw was er sprake van een slot op de locatie van het kasteel. De kern van het huidige kasteel zou haar oorsprong vinden op het einde van de 15de eeuw toen de site in handen was van de familie van Wittem. Doorheen de eeuwen was het slot in handen van verschillende adellijke families, onder wie de graven van Hoorn. Stelselmatig werd het kasteel uitgebreid en verbouwd tot haar huidige volume. In 1948 kocht de Belgische Staat het kasteel en sindsdien wordt het gebruikt als onderwijsgebouw. De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het GO! om een ruimtelijk-economische analyse te maken van toekomstige invullingen voor het kasteel en de site.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40431

Groot Begijnhof in Leuven

De daken van het Groot Begijnhof krijgen een onderhoudsbeurt, net als de schoorstenen en het metselwerk. Voor de restauratiewerken is een premie van 130.001,79 euro toegekend.

Het Groot Begijnhof in Leuven dateert uit de 13de eeuw. Tijdens de hoogdagen in de 17de eeuw woonden er zo'n 360 begijnen. In 1998 werd het, samen met 12 andere Vlaamse begijnhoven, erkend als UNESCO-werelderfgoed. Het Groot Begijnhof is sinds 1987 beschermd als monument. In 2019 werd een beheersplan voor de site opgemaakt.

Meer informatie over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/125415

Beheersplan: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1089

Het pathologisch instituut in Leuven

De bakstenen gevels van het pathologisch instituut worden gerestaureerd, de beschadigde stenen worden hersteld en vervangen of hervoegd waar nodig. Het gebinte van de leien bedekking van de mansardedaken wordt hersteld en tegelijkertijd worden de daken geïsoleerd. De werken kaderen in het Vesaliusproject van de KU Leuven waarbij het instituut een interdisciplinair belevingscentrum wordt voor het brede publiek in het teken van wetenschappelijk onderzoek, zorg en samenleving. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Het pathologisch instituut werd gebouwd in 1906-1907 voor de studenten geneeskunde. Het omvatte verschillende laboratoria en anatomische musea, een auditorium voor 80 studenten en een conciërgewoning. Vincent Lenertz, één van de naaste medewerkers van Helleputte, ontwierp het gebouw in een functionele, laatgotische vormgeving. Het vormde samen met het anatomisch theater van Helleputte de toegang tot de voormalige ziekenhuissite in Leuven.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/206127


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?