Kasoverschot PWA Bever gaat naar OCMW

De vzw PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) Bever heeft opgehouden te bestaan en gaat verder in ‘Wijkwerking’. Het bestuur van de PWA besloot de resteerde 7.000 € netjes over te maken aan het plaatselijke OCMW.

‘Met eenparigheid van stemmen is er op de laatste algemene vergadering  beslist om het bedrag van 7000 euro te schenken aan het OCMW Bever, met als voorwaarde deze gelden te gebruiken voor een aantal werkgelegenheidsinitiatieven binnen het OCMW’, zegt Uittredend PWA voorzitter Patrick Capiau.

“Deze schenking is het resultaat van een goede werking en samenhorigheid binnen het bestuur van de PWA Bever, waarbij iedereen zijn/haar steentje heeft bijgedragen. De som is vandaag officieel overgeschreven op de rekening van OCMW Bever. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de burgers van Bever.”

“Als voorzitter van de PWA gedurende de legislatuur 2012-2018 wil ik ieder lid van de raad van beheer en de leden van de algemene vergadering danken voor hun inzet gedurende de voorbije zes jaar. Het was een waar genoegen om voorzitter te zijn”, besluit Capiau.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?