Kardinaal Jozef De Kesel bedenkt Monique Matthijs met Sint-Romboutskruis

Op zaterdagavond 1 juli 2017 werd in de Sint-Pauluskapel in Galmaarden het gouden Sint-Romboutskruis en het bijhorende diploma uitgereikt aan Monique Matthijs, vanwege haar vele verdiensten voor de Kerk en de parochie. Pastoor Andy Penne mocht dat doen namens Kardinaal Jozef De Kesel.

Monique Marie Hélène Matthijs, geboren in Galmaarden op 28 april 1937,  was zeer opgetogen met deze eer. Ook haar familie was talrijk afgezakt naar de Sint-Pauluskapel om dit heuglijke moment mee te beleven.

Monique Matthijs is zeer sterk verbonden met het kerkelijke leven van de Sint-Pietersparochie van Galmaarden, vanuit haar sterke geloof. De eerste vereniging waarvan ze lid was, is de Eucharistische Kruistocht. Van haar 14de tot haar 20ste was ze lid van de Belgische Jonge Boerinnen, de BJB. Lange jaren was ze ijveraarster van de Bond van het Heilig Hart. In haar middelbareschooltijd was ze zes jaar lid van de VKSJ, de Vlaamse Katholieke Studentenjeugd. Een bijzondere herinnering is dat ze bij de schoolstrijd in de jaren 50 huis aan huis geld is gaan inzamelen voor School en Gezin. Meer dan 20 jaar was ze in de jaarlijkse Sacramentsprocessie de Heilige Cecilia.

Lange jaren was ze lector. Ze is lid van de Broederschap van het Heilig Kruis sinds 1983. Ze was lid van het vrouwenzangkoor en is nog steeds lid van het uitvaartenkoor, ze coördineert dit door de leden op de hoogste te stellen wanneer ze moeten komen zingen. Ze was betrokken bij de oprichting van Onthaalmoeders van KVLV.

Ze is sinds 1978, bijna 40 jaar, voorzitster van het Vrouwengilde, de latere KVLV van Galmaarden, tevens een grote stimulator van de vereniging. Ze is nog steeds bestuurslid van OKRA Galmaarden en bestuurslid van Ziekenzorg, van deze laatste was ze ook lange jaren schatbewaarder.

Ze is lid van het Kapellekenscomité van Galmaarden, ze brengt aan zieken en bejaarden bij de hoogdagen de Heilige Communie. Wellicht zijn ze niet volledig maar dit is toch een grote greep uit de vele verdiensten die Monique Matthijs voor Kerk en parochie heeft.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?