Kandidaten gezocht voor tiende Cardijnprijs

De vzw Kardinaal Cardijn doet een oproep aan kandidaten voor de tweejaarlijkse Cardijnprijs. De prijs wordt voor de tiende keer uitgereikt en beloont projecten en organisaties die een opmerkelijke prestatie leveren in de geest van Cardijn.

De bedoeling van de vzw Kardinaal Cardijn is om het werk en het gedachtengoed van Jozef Cardijn op permanente wijze in het daglicht te stellen. Eén van de opdrachten van deze vzw is het toekennen van de tweejaarlijkse Cardijnprijs aan een persoon of een vereniging die een opmerkelijke prestatie leverde naar de geest van Cardijn.

“Zoals vorige keren zullen wij ook in 2019 drie prijzen uitreiken. Aan elke prijs is een geldsom gekoppeld, die dient om de werking te ondersteunen”, zegt Guy Tordeur.

Prijzen:

1" prijs: 1.500 euro

2" prijs: 1.000 euro

3" prijs:    750 euro

Kandidaatstelling

Om in aanmerking te komen voor deze prijs dienen de kandidaten te beantwoorden aan volgende criteria:

- het bevorderen van de ontplooiing van de jeugd

- de bestrijding van de kansarmoede

- de verbetering van de werkgelegenheid en nieuwe kansen voor mensen die hun werk verloren

- het leveren van bijdragen op eender welk sociaal vlak, waardoor achtergestelde groepen uitzicht krijgen op betere levensomstandigheden

Praktische info

- kandidaturen dienen ingediend te worden uiterlijk vrijdag 5 april 2019, via één van volgende kanalen:

- brief: Guy Tordeur (voorzitter), vzw Kariinaal Cardijn, Vanden Eeckhoudtstraat 11, 1500 Halle

- mail: guy.tordeur@skynet.be

- tel.0475 - 60.27.86 (Guy Tordeur)

De prijs wordt nu reeds voor de tiende keer uitgereikt. Dit betekent dat in het verleden 28 werkingen een geldprijs mochten ontvangen.

De vorige winnaars

De Cardijnprijs maakte de vorige acht keren telkens 3 organisaties / werkingen gelukkig. Wij zetten de winnaars van de vorige prijzen op een rijtje:

2000: Proyecto Social Colombia (1e prijs); KAJ Vlaams-Brabant (2e prijs); Dagcentrum De Wip (3e prijs)

2002: Jobhuis Halle-Vilvoorde (1e prijs), Bouworde Vlaanderen(2e prijs); Onthaaltehuis Mpokolo wa Muoyo (3e prijs)

2004: de uitreiking werd met een jaar uitgesteld omdat de financiële middelen toen werden aangewend voor de herstelling van het standbeeld van Cardijn in Halle.

2005: Pastoral do Menor de Aiagoinhas (1e prijs); Centrum deeltijds onderwijs Don Bosco (2e prijs); ACV-KAJ-Jongeren (3eprijs)

2007: Buurthuis Ommekaar (1e prijs); vzw Chez Nous (2e prijs); De werken "Maman Marguerite" (3e prijs)

2009: Roemeniëcomité - Affligem ( 1e prijs); De Cardijnschool - Laken en Anderlecht (2e prijs): Het Centrum Menswelzijn - Halie (3e prijs)

2011: vzw Picca (1e prijs); vzw De Ark uit Laken (2e prijs); vzw Revalidatiecentrum Land van Halle en Pajottenland (3e  prijs)

2013: KAJ-Katanga(1e prijs); De Okkernoot (2e prijs); De vrienden van K (3e prijs)

2015: vzw Martin Dekegel (1e prijs); de vzw De Poel (2e prijs) ;Eatvzw (3e prijs)

2017: Rainbow4kids en TOGOL'aime (beiden de 1e prijs); devzw DAIS (2e prijs); de Kontaktgroep (3e prijs)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?