Kan het vernieuwde kanaal Halle redden van waterellende?

Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle2019) stuurde een open brief naar het Hals Stadsbestuur over zijn visie rond “de kanaalrenovatie als middel tegen het overtollig regenwater van de Zenne”

De voorbije weken stonden meerdere kelders van de Halse binnenstad opnieuw vol water. Hoe dichter bij de vroegere Zenneloop, en dus hoe lager het straatniveau, hoe hoger de waterstand in de kelders.

“Door de gewijzigde klimatologische omstandigheden én de verstedelijking is het – spijtig genoeg – duidelijk geworden dat de omvangrijke rioleringswerken van 2015-’16 niet voldoende weerwerk kunnen bieden als het regenwater bij hevige regenbuien zijn weg zoekt naar het laagst gelegen deel van het stadscentrum.  Meteorologische projecties zien in de nabije toekomst periodes met extreme regenval toenemen, daar zijn zowat alle wetenschappers het over eens”, merkt Demanet op.

“Vandaar mijn pleidooi om opnieuw aan tafel te gaan zitten met De Vlaamse Waterweg betreffende scenario 2 dat de NV Waterwegen en Zeekanaal in 2015 voor Halle uitgetekend had. Gezien de geplande kanaalrenovatiewerken biedt zich een ‘once in a lifetime’-opportuniteit voor Halle aan.”  

“Ik verklaar me nader: NV Waterwegen en Zeekanaal publiceerde in maart 2015 een lijvig  ‘MER’  document ( Milieu Effecten Rapport, nr BE0114.000562) onder de titel  ‘Studies ter voorbereiding van de opwaardering van het kanaal naar Charleroi”. Ik citeer hieruit voor wat Halle betreft : ‘in scenario 2 wordt het waterpeil verlaagd van 33,0m naar 30,3m, dat is – 2,7 meter, en worden de Bospoortbrug en de Nederhembrug vernieuwd  (huidige sluisbrug van Halle). De bodem wordt ook verdiept van 3,2m diepte tot 4m diepte. Door de lagere waterstand is er geen beweegbare Bospoortbrug nodig en dus ook geen nieuwe Zuidbrug.’ “

“De Zuidbrug uit scenario 1 is in volle opbouw, dus daar hoef ik in deze niet op terug te komen. Maar van belang voor Halle is dat Waterwegen en Zeekanaal duidelijk bereid was om het waterpeil op het kanaal naar Charleroi te verlagen met 2,7 meter tussen de sluizen van Halle en Lembeek.  In scenario 1 is dat maar 1,15 meter, hierdoor wordt de potentiële overslagcapaciteit uit scenario 2 met meer dan de helft verminderd.”

“Indien het tweede uitdiepscenario gevolgd wordt, krijgt Halle 2 onweerlegbare voordelen die de Hallenaar volstrekt niets kosten :

1) Tussen de sluis van Lembeek en deze van Halle ontstaat een nieuw kilometerslang extra bufferbekken waarin bij hevige regenval een overslagcapaciteit van meer dan 100.000 kubieke meter regenwater uit de Zenne kan gecreëerd worden.  Al het overtollige regenwater uit Wallonië zou uit de gezwollen Zenne kunnen overgeslagen worden in dat gratis megareservoir alvorens het de Halse binnenstad bereikt.  Dat er in Brussel bij hevige regenval al dan niet een sluis wordt opengezet heeft hier hoegenaamd geen betekenis.

 2) een bijkomend voordeel is dat de nieuwe Bospoortbrug een vaste constructie kan worden, een situatie waarbij er alleen maar pluspunten te noteren zijn.”

“ Ik denk aan :

  • het esthetisch uitzicht; vaste bruggen zijn sowieso meer oogstrelend en kunnen beter in de omgeving ingewerkt worden terwijl een tafelbrug mechanische onderdelen bevat die - meestal onverwacht- defect kunnen geraken;
  • de hellingsgraad van de brug is minder storend, de voetgangers hoeven geen ‘trappen te doen’.
  • de nutsverbindingen die in de brug kunnen verwerkt worden in plaats van omgeleid te worden;
  • het openbaar vervoer kan ten allen tijde probleemloos over de brug;
  • een blijvende vaste verbinding tussen Sint-Rochus en Halle-centrum;
  • en last but not least ook een efficïent alternatief voor de Zuidbrug op momenten dat het verkeer niet over deze brug zou kunnen, bij een verkeersongeluk bijvoorbeeld. “

“Tenslotte wil ik nog even terugkomen op mijn visie om in de toekomst de Zenne opnieuw op een hedendaags urbanistisch verantwoorde wijze doorheen de binnenstad te laten stromen. Graag wil ik hiervoor zelf een ‘water in de stad’-scenario uitwerken. Tot 1961 waren er gedurende pakweg 500 jaar 2 waterlopen op Hals grondgebied om het regenwater uit Wallonië af te voeren : de Zenne en de Leide.”

“Die afvoercapaciteit werd met de helft verminderd door het dempen van de Zenne. Gezien de quasi unanieme metereologische en klimatologische projecties inzake extreme regenval zou ik het stadsbestuur met dat  ‘water in de stad’ scenario willen motiveren om hierover over alle Halse partijgrenzen heen na te denken”, besluit Yves Demanet ( Halle2019 ).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?