Kampeertoestanden : Waarom geen online aanmelding voor secundaire scholen?

De afgelopen dagen doken er zowel in Halle als Beersel kamperende ouders op aan secundaire scholen uit vrees dat zoon of dochter wegens plaatsgebrek uit de boot zou vallen. Een probleem dat in beide gemeenten bij de basisscholen tot voor kort ook schering in inslag was, maar nu al een tijdje niet meer aan de orde is door het CentraalAanmeldingsRegister (CAR). Dergelijk systeem invoeren voor secundaire scholen is echter helemaal niet evident. Zo blijkt uit navraag bij Hals schepen van onderwijs Dieuwertje Poté.

Bij de basisscholen in onder andere Halle en Beersel is het kamperen opgelost met het CAR (CentraalAanmeldingsRegister). Ouders krijgen via dit systeem een maand de tijd om zich elektronisch aan te melden : de chronologie van inschrijven telt niet, wel de voorkeursscholen die de ouders kiezen en de afstand tot de school. Het CAR biedt dan ook gelijke kansen voor elk gezin om in te schrijven: ouders die niet in de mogelijkheid zijn om dagenlang te kamperen krijgen evenveel kans om in te schrijven in hun school naar keuze.

Studierichtingen

Hals schepen van onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) zegt dat dergelijk systeem voor secundaire veel moeilijker te implementeren is.

"In tegenstelling tot het basisonderwijs wordt er in het secundair onderwijs momenteel niet gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Het is immers niet zo eenvoudig om in het secundair onderwijs een dergelijk systeem te implementeren, en wel om de twee volgende redenen", aldus Dieuwertje.

"In het basisonderwijs is na de schoolkeuze, die primeert, de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind het objectieve criterium om leerlingen toe te wijzen als er te weinig plaatsen zijn voor het aantal aangemelde kinderen. In het secundair onderwijs kan dit criterium niet gebruikt worden, omdat de meeste gemeenten in de regio geen secundair onderwijs op hun grondgebied hebben. De regierol van onze stad is daar dus veel groter dan in het basisonderwijs."

"Daarnaast is er nog een bijkomende moeilijkheid voor de implementatie van een digitaal aanmeldingssysteem, nl. de verschillende studierichtingen in het secundair onderwijs waarmee zo'n systeem rekening moet houden."

Niet onmogelijk

Al is de implementatie van dergelijk systeem volgens Dieuwertje evenwel niet onmogelijk "Het stadsbestuur bekijkt in nauwe samenwerking met het Lokaal Overleg Platform (LOP) op dit moment dan ook de verschillende mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden voor de inschrijfproblematiek in het secundair onderwijs. We mogen de implementatie van een online systeem onderzoeken. Er is op heden geen akkoord tot invoering."

Vlaams geld

Over het 'capaciteitsprobleem' zegt de schepen het volgende. "Als er gekampeerd moet worden, kan dit betekenen dat er een tekort is aan capaciteit. We kunnen het probleem dus alleen ten gronde aanpakken als we de capaciteit uitbreiden. Dat is een Vlaamse bevoegdheid, maar wij hebben daartoe vanuit de stad wel al stappen gezet. Wij schreven de Minister van Onderwijs hierover omstreeks de jaarwisseling aan en kregen antwoord. We pakten dit dus al proactief aan en niet specifiek naar aanleiding van de mogelijke kampeertoestanden dit jaar. Het is duidelijk dat dit prioritair beleid is voor het stadsbestuur en dat deze materie zeer nauw opgevolgd wordt, steeds in goede samenwerking met de verschillende scholen."

Dieuwertje laat weten dat de Halse onderwijsraad en het stadsbestuur momenteel werk maken van een grondige update om de capaciteit in het secundair onderwijs in kaart te brengen, met als einddoel dus om zo snel mogelijk extra middelen van de Vlaams Overheid vrij te krijgen.

Lees ook : Ouders kamperen voor een plaatsje aan het Heilig Hartcollege

(Foto boven : Kamperende ouders aan het middelbaar onderwijs van het Heilig Hart&College)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?