Jongeren staan open voor windturbines

De eerste klimaatavond van Klimakkers in Halle, bracht meer dan dertig jongeren samen om te brainstormen over een klimaatneutrale toekomst. Deze avond ging door op maandag 16 september in JC De Kazerne. Partners waren Pajopower, Opgewekt Pajottenland en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Voor de vrijwilligers zorgden Spectaculo en JH Eenders.

Initiatiefnemer Hannes Van Gansen schetste kort waar klimaatverandering voor staat en waarom er dringend actie nodig is. Vervolgens vertelde Patrick Swyngedouw hoe de burgercoöperatie Pajopower deze actie omzet in duurzame projecten. Carolien Ruebens van Opgewekt Pajottenland testte de parate kennis rond duurzaamheid in een boeiende online-quiz.

Vervolgens benaderde ze op verschillende manieren hoe wonen, energie, landbouw en natuur op een klimaatneutrale manier kunnen samengaan in het Pajottenland en Zennevallei. Tijdens deze interactie bleek dat jongeren niet per se afkerig staan tegen de inplanting van windturbines in de buurt.

 Klimakkers wil jongeren sensibiliseren en mobiliseren rond het klimaatprobleem. Deze debatavond staat in het kader van het bootcamp rond duurzame energie dat doorgaat tijdens de novemberwereldmaand in Halle. Voor meer info: www.klimakkers.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?