Jongeren 'bewerken' identiteitskaart om aan alcohol te geraken

Recentelijk werd de politiezone TARL in kennis gesteld van het feit dat jongeren zich op een evenement of fuif identificeren aan de hand van een kopie van hun identiteitskaart op hun smartphone waarbij via digitale bewerking een foutieve geboortedatum wordt weergegeven.   

"We willen jongeren er op wijzen dat ze zich schuldig maken aan een strafbaar feit, met name 'valsheid in geschrifte', wanneer ze zich door het vervalsen van een identiteitsbewijs uitgeven als + 16-jarige. De PZ TARL zal bij vaststelling van dergelijke feiten steeds proces-verbaal opstellen ten laste van de minderjarige", klinkt het.

De PZ TARL verzoekt organisatoren van evenementen en fuiven om geen alcohol te schenken aan minderjarigen die zich identificeren aan de hand van een kopie van de identiteitskaart op de smartphone en bij incidenten de lokale politie te contacteren via het noodnummer 101. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?