Is ontbrekende ventilatie gemeentelijke feestzaal oorzaak corona-uitbraak?

Volgens Onafhankelijk gemeente-OCMW raadslid  Rudi Geuens is de ontbrekende ventilatie gemeentelijke feestzaal de oorzaak van de corona-golf die Bever plots heeft getroffen. En er is nog meer niet in orde met de feestzaal.

Het gemeentebestuur van Bever heeft met beperkte middelen een feestzaal laten bouwen achter het gemeentehuis. Deze werken werden hoofdzakelijk uitgevoerd met eigen gemeentepersoneel. Het vorige gemeentebestuur, onder leiding van burgemeester Luc Deneyer, had een offerte laten maken voor “dezelfde feestzaal” bij Haviland, die de bouw schatte op een bedrag van 1.600.000 €.

“Huidige Burgemeester Dirk Willem heeft dit teruggedrongen tot maximum 500.000 €. Klaarblijkelijk heeft hij daarbij essentiële technieken niet geplaatst, waaronder ‘ventilatie’. Dit heeft volgens mijn bescheiden mening (als verpleegkundige) er voor gezorgd dat er na het bloedgeven (op dinsdag 13 oktober in de nieuwe feestzaal) een coronagolf over Bever geraasd is. De cijfers op de website “coronafact.be” is daarover heel duidelijk”, stelt Rudi Geuens.

“Men heeft bij de bouw van de nieuwe feestzaal de oude verwarming, van de tijdelijke feestzaal, Akrenbos, die 3 van de 5 jaar  zonder vergunning werd uitgebaat, hergebruikt. Die werkt op circulatie van warme lucht en dit is dezer dagen absoluut uit den boze volgens verschillende nationale en internationale studies. Het bestuur van de bloedgevers heeft alle mogelijke maatregelen genomen om het bloedgeven zo veilig mogelijk te laten doorgaan maar in een zaal zonder ventilatie en circulatie was dit bij voorbaat al verloren”, gaat Geuens verder.

Geen rechtszekerheid voor feestzaal

We moeten vast stelen dat de feestzaal al bijna een jaar gebruikt wordt en dat er werkelijk niets in orde is. Er is geen omgevingsvergunning want eerstdaags volgt uitspraak de uitspraak over een schorsing en waarschijnlijk een vernietiging. Er zijn geen keuringsverslagen (elektriciteit/ gas/…) en er is geen brandveiligheidsattest, een eerdere controle heeft de zaal afgekeurd inzake brandveiligheid, zonder gevolg blijkbaar. En er is hoewel wettelijk verplicht, geen ventilatie. En toch laat dit bestuur uitbating toe, zonder de broodnodige veiligheid te respecteren. De veiligheid tegenover de burgers van Bever zijn bijgevolg bijkomstig. Dit is erg verontrustend. Ook juridisch kan dit zeer verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurders van deze gemeente indien er zich een ongeval voordoet met gekwetste. Het is op dit moment zelf onduidelijk of er wel degelijk een verzekering voorhanden is. Ik veronderstel toch dat een verzekering documenten als keuring/ brandattesten, enz, opvragen vooraleer ze iets waarborgen”.

10 klachten

“Het probleem van het huidige gemeentebestuur is dat er geen intellectuele parate kennis is om deugdelijk te besturen en ze er bovendien niet beschaamd voor zijn om te zeggen dat ze niet bereid zijn om dossiers en wetgeving te studeren. Allen blijven ze full time werken en ze beperken zich tot 2 wekelijks schepencolleges, waarbij geen agenda vooraf verstuurd wordt en alles ter plaatse (meestal unaniem) beslist wordt. Tijdens deze lopende legislatuur heb ik als oppositielid al 10 klachten neergelegd bij de provinciegouverneur en alle met dezelfde teneur: onvoldoende of geen kennis en/of toepassing van het decreet lokaal bestuur. In 8 van de 10 maal heb ik gelijk gekregen en heeft het bestuur zijn werkwijze moeten aanpassen”, weet Geuenes.

"Burgemeester Willem is vooral fan van zijn eigen regelgeving, ingegeven door simpel “boerenverstand”. Dat idee is voorbijgestreefd en stamt uit een verleden, toen burgemeesters op het veld geconsulteerd worden om met potlood algauw een krabbel te zetten onder een schaars gemeentedocument dat passeerde. Ook merkwaardig is dat zijn schepenen niet durven ingrijpen en de huidige manier van besturen goedkeuren en gedogen. Waarschijnlijk is dit ingegeven door het zeer koleriek karakter van Burgemeester Willem die absoluut geen tegenspraak duldt", aldus Rudi Geuens.

Leugens

Burgemeester Dirk Willem reageert kort: "Ik ga mijn niet bezig houden met een reactie te geven op leugens , We hebben hem al meermaals laten weten dat hij alle documenten gaat krijgen als alles af is en betaald is. De kleine afwerkingen zullen nu in de wintermaanden gebeuren, oa vandaag plaatsing van de binnendeuren maar door de corona zijn de 2 brandwerende deuren niet geleverd. Dat zal nu blijkbaar op 12/12 gebeuren en dan pas kan er een keuring aangevraagd worden, enz...Als hij dat niet wil verstaan, is dat zijn probleem!"

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?