Het virus treft ook de inwoners van Bever

Sinds een aantal weken gaat het aantal corona-besmettingen in alle gemeenten de hoogte in. Ook in Bever, dat lang gespaard bleef, is dit duidelijk het geval. Er werden onder andere besmettingen vast gesteld in het bestuur van de bloedgevers, de gemeentelijke basisschool Ak’cent en bij de Chiro.

Burgemeester Dirk Willem: “Toen op zondag 18 oktober twee besmettingen bij het bestuur van de Bloedgevers van Bever werden vastgesteld en op maandag 19 oktober een derde, ging bij het gemeentebestuur een alarmbel rinkelen. De kans bestaat dat deze 3 personen op de bloedafname van dinsdag 13 oktober besmet moeten zijn geraakt. Onmiddellijk werd overlegd met de Beverse Bloedgevers zelf. Er werd vastgesteld dat alle nodige maatregelen werden nageleefd. Volgens de geldende regelgeving werd aan alle aanwezige bestuursleden meegedeeld dat ze onmiddellijk in quarantaine moesten gaan, en contact met hun huisarts moesten opnemen.”

Ook werd contact opgenomen met het Rode Kruis Vlaanderen om hun medewerkers te kunnen informeren en om te vragen wat zou worden ondernomen naar de bloeddonoren zelf. “Hun preventieadviseur oordeelde dat de volledige organisatie, tot en met de nazorg, correct was verlopen en bestempelde de activiteit als ‘laag risico’. Hierdoor zouden zij geen meldingsactie ondernemen naar de bloeddonoren toe”, gaat de burgemeester verder.

Ondertussen is nog een vierde bestuurslid van de Beverse Bloedgevers positief getest. Er zijn tot op heden nog geen concrete gevallen gekend van bloeddonoren die besmet zouden zijn geraakt. Vanzelfsprekend is het niet altijd mogelijk om die eventuele link te leggen.

“Het is duidelijk dat de Beverse Bloedgevers het slachtoffer zijn van het besmettelijke virus en niet de schuldige van de verspreiding ervan. We danken het voltallig bestuur voor hun inzet voor het goede doel en wensen hen een spoedig herstel.”

Ak’cent

Daarnaast laat het gemeentebestuur weten dat één klas van de gemeentelijke basisschool Ak’cent in quarantaine werd geplaatst na een positieve test van een leerkracht. Na onderzoek was het niet nodig om andere leerkrachten van de werkvloer te verwijderen.

Chiro

Ook een afdeling van de Chiro werd in quarantaine geplaatst na een positieve test van één kind. Preventief werd de activiteit van aanstaande zondag ook voor een tweede afdeling geannuleerd.

Het gemeentebestuur hoopt hiermee de correcte maatregelen te hebben getroffen en vraagt nadrukkelijk dat betrokken families de maatregelen van quarantaine nauwkeurig naleven.

Wat betekent quarantaine?

  • Je moet thuis blijven en elk persoonlijk contact vermijden. Enkel voor strikt noodzakelijke zaken mag je je woonst verlaten.
  • Laat geen andere personen in je huis en ga niet op bezoek bij anderen, ook niet voor even!
  • Houd ook afstand van je huisgenoten.

Schepen van gezondheid
De burgemeester wenst hier nog aan toe te voegen tevreden te zijn met de beleidskeuze om in deze legislatuur voor het eerst een schepen van gezondheid aangesteld te hebben.
En wenst hierbij een woord van dank uit te spreken aan zijn schepen Cindy Durieux.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?