Is de fietser welkom bij de handelaars van Halle?

Na het visiedocument van het stadsbestuur publiceerde onlangs ook de VHH, de Verenigde Handelaars van Halle, haar visie om het handelscentrum van Halle een nieuwe boost te geven. “Niemand betwist de problemen die de winkels, net als in vele andere steden, ondervinden. De problemen zijn duidelijk, maar de voorgestelde maatregelen zijn vooral oplossingen uit het verleden”, vindt de Fietsersbond. Handelaars lijken nog steeds te denken dat meer auto’s hun problemen gaan oplossen. De “verouderende” bevolking kan volgens de handelaars blijkbaar niet meer dan 100 meter stappen en fietsen is “geen oplossing”. Nochtans zijn dit wel de pijlers van een doordachte mobiliteit. Fietsersbond roept de Hallenaren op om in Halle te winkelen en daarbij zoveel mogelijk de fiets te gebruiken.

Een duurzame en ecologische stad 

“De VHH wil van Halle een duurzame en ecologische stad maken. Van auto’s kan je zeggen dat ze comfortabel en gemakkelijk zijn, maar ze zijn noch duurzaam, noch ecologisch. De luchtkwaliteit in Halle is ondermaats en het vele autoverkeer is daar één van de belangrijkste oorzaken van. Gezond kan je onze stad dan ook moeilijk noemen en de weg naar een klimaatneutrale stad is nog lang. Duurzaamheid en ecologie is meer dan het sorteren van afval; duurzame mobiliteit is een belangrijke pijler”, zegt de Fietsersbond.

Een veilige en gezellige stad

De bekommernis om een veilige en gezellige stad te worden, is vvor de Fietserbond terecht. Maar ook dit strookt niet met de wens van de VHH om autoverkeer tot diep in het stadscentrum te laten doordringen. Bussen kunnen de overlast van gemotoriseerd verkeer wat beperken; voor fietsers en wandelaars zijn ze echter even hinderlijk en onveilig als auto’s. En of de bezoekers van de terrasjes op de Grote Markt zitten te wachten op een pintje met dieseldampen valt sterk te betwijfelen. Een gezellige en veilige stad heeft juist nood aan minder gemotoriseerd verkeer in het historisch centrum dat amper 400 op 800 meter groot is (minder dan 10 minuten stappen), zodat bezoekers en shoppers rustig en veilig kunnen genieten van de gezelligheid die Halle te bieden heeft.

Er is te weinig parking (voor auto’s…)

Stadsrandparkings zijn een oplossing voor bezoekers die van verderaf komen. Ondergronds brengen van parkeerplaatsen lijkt een mooie oplossing, maar is erg duur (tot 30.000 EUR per parkeerplaats) en hoe centraler deze zich bevindt, hoe meer auto’s de stad in- en uit moeten geraken. De smalle in- en uitvalswegen zitten nu al overvol. Een auto neemt, alleen stilstaand al, 8 keer meer ruimte in dan een fiets. Zelfs met 4 mensen in een auto nemen deze nog altijd dubbel zoveel plaats in.

Parkeerplaatsen in een winkelstraat zorgen voor veel extra verkeer op zoek naar die ene vrije plek. Omdat de ruimte beperkt is en er dus nooit genoeg plaats in het centrum kan zijn, ontstaat de perceptie dat er niet genoeg parking zou zijn. Bovendien hinderen auto’s het winkelend publiek en maken ze straten en pleinen onveilig en onaantrekkelijk.

Een doordachte mobiliteit  

“Het is jammer dat de VHH niet lijkt in te zien dat meer auto’s de mobiliteitsproblemen alleen maar erger zullen maken. Een mobiliteit waar de fiets geen plaats heeft, is zeker niet doordacht en gaat in tegen de evoluties in vele andere steden, in binnen- en buitenland. Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden dat het anders kan. De Halse bevolking woont op minder dan 5 km van het centrum, een perfecte fietsafstand dus, en zowat 10.000 inwoners wonen op wandelafstand.”, zegt de Fietserbond.

Lees verder onde dit plan:

Tijd voor Koning Fiets

Gelukkig ontdekken steeds meer Hallenaren de fiets als een praktisch en aangenaam vervoersmiddel dat hun gezondheid ook nog eens ten goede komt. Dooddoeners als ‘Halle is niet vlak genoeg’ zijn typische argumenten van niet-fietsers van wie het blijkbaar ontgaan is dat bijna de helft van de verkochte fietsen intussen elektrisch zijn. Ook de vrees dat je op de fiets niet genoeg kan meenemen is onterecht. In twee fietstassen past doorgaans meer dan hetgeen in de autokoffer ligt van veel mensen die met de auto zijn gaan winkelen. Fietsers zijn bovendien veel trouwere klanten, ze nemen minder de auto om zich te verplaatsen naar de grotere shoppingscentra verderaf. Niet iedereen kan of wil fietsen, maar hoe meer mensen het doen, hoe meer kwalitatieve openbare ruimte er overblijft voor leukere activiteiten en mensen die niet goed te been zijn. 

Beter is het om de fiets te omarmen in plaats van als ‘geen alternatief’ weg te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door: fietsparkings voor de deur van de winkels, een bewaakte fietsenstalling voor de (elektrische) fiets in het stadscentrum, deelfietsen vanaf stadsrandparkings, leveringen met fietskoeriers, attenties ter aanmoediging van fietsende klanten, lockers voor shoppers die hun boodschappen even willen wegbergen om daarna nog een terrasje te kunnen doen. Zo kan Halle wel aantrekkelijk, veilig, duurzaam, ecologisch en gezond zijn, met een rendabel winkelcentrum als kers op de taart. Fietsersbond roept de Hallenaren dan ook op om in Halle te winkelen en daarbij zoveel mogelijk de fiets te gebruiken.  Hopelijk worden ze door de handelaars welkom geheten en kunnen de bewoners, het stadsbestuur en de handelaars samen zorgen voor een echt duurzame toekomst voor Halle.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?