Inwonerspanel adviseert het gemeentebestuur van Merchtem

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden met wat leeft in de gemeente startte het gemeentebestuur met een inwonerspanel. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kan geven over thema’s als dienstverlening, mobiliteit, sport, cultuur, enzovoort.

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

Afvalbeleid in Merchtem

In de eerste bevraging adviseerde het inwonerspanel (316 panelleden) het gemeentebestuur over het thema ‘afval’. In een notendop:

  • Tevredenheid omtrent dienstverlening (recyclagepark, ophaling, …), alsook over de plaatsing en het gebruiksgemak van openbare vuilnisbakken en de afvalcommunicatie.
  • Ophaalkalender wordt veel gebruikt. Deze enkel online beschikbaar maken, lijkt geen populaire actie.
  • Algemene tevredenheid over de regelmaat van afvalophaling. Enkel de ophaling van papier volstaat minder.
  • Tweewekelijkse ophaling voor restafval en GFT blijkt voor twee derde haalbaar (al lijkt het voor een derde tot de helft onder hen niet evident).
  • Glasophaling is geen must, al is 1 op 3 wel van oordeel dat er onvoldoende glasbollen aanwezig zijn in de buurt.
  • 8 op 10 vindt de PMD-sorteerregel duidelijk, GFT belandt bij 85% op de composthoop in de tuin of in de GFT-zak en 88% gooit (hoogstwaarschijnlijk) enkel in de restafvalzak wat erin thuishoort.
  • 74% wenst meer inzicht in wat er gebeurt met hun afval.
  • Sluikstort en zwerfvuil zijn volgens 3 op 4 (veel) aanwezig in Merchtem, hondenpoep volgens de helft.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?