Inwoners van Halle kunnen stadsbestuur voortaan interpelleren

Heb je een vraag voor het stadsbestuur? Of wil je de aandacht van de politici vestigen op een bepaald probleem? Dankzij het ‘interpellatierecht’ krijgen de Hallenaren voortaan de kans om de volledige gemeenteraad toe te spreken.

“Met het interpellatierecht wil het stadsbestuur de inwoners de kans geven om het beleid van de stad mee vorm te geven en op een transparante manier informatie in te winnen. Het interpellatierecht moet de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen. Dat is immers één van de beleidsprioriteiten van deze bestuursploeg”, zegt Dieuwertje Poté schepen van participatie.

Wie het bestuur wil interpelleren, dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. De vraag moet door minstens 20 Halse burgers ondertekend zijn, die ouder moeten zijn dan 16 jaar. “Het is een bewuste keuze om jongeren tussen 16 en 18 jaar mee te laten participeren in het interpellatierecht. De vraag moet van algemeen belang zijn. Persoonlijke dossiers komen niet in aanmerking”, zegt Poté.

Als de vraag ontvankelijk is, dan zal die binnen de 3 maanden geagendeerd worden op de interpellatiezitting. Nadat de inwoners hun vraag toegelicht en gesteld hebben, geeft het college van burgemeester en schepenen tekst en uitleg. Nadien krijgen ook alle andere politieke fracties de tijd om te reageren.

“Dit is nog maar een eerste, maar niet onbelangrijke stap om de kloof tussen politiek en haar inwoners op korte termijn te verkleinen. De bestuursploeg zal het interpellatierecht ten gepaste tijde evalueren”, zegt Dieuwertje Poté.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?