Inwoners kunnen investeren in windturbine

PEPINGEN - De firma Enervest wil zes windturbines bouwen op de grens tussen Pepingen en Saintes. Daarvan komen er drie op het grondgebied van Bogaarden. Via Pajopower zullen inwoners van het Pajottenland kunnen participeren in één van de turbines.

Enervest voerde al een reeks studies uit rond de inplanting van de zes windeturbines. Er zou zich naar de woningen en het landschap toe geen enkel probleem stellen omdat de zone er zeer ruim is. Het zou de geschiktste plaats in het Pajottenland zijn om windturbines te plaatsen. De firma diende intussen ook al een bouwaanvraag in voor een windmeter die enkele jaren de windkwaliteit gaat registreren. Er zijn ook al contacten afgesloten met de eigenaars van de gronden waar de molens komen. De turbines worden ingeplant langs een hoogspanningslijn.

Bijzonder aan dit project is dat inwoners aandelen zullen kunnen kopen voor één van de drie molens die op Vlaams grondgebied worden geplaatst. De molen wordt via de vereniging Pajopower eigendom van de bevolking uit de streek. Voorzitter Pieter Godefroy van Pajopower. “We willen dat ons project zo weinig mogelijk impact heeft op de bevolking, die er zo veel mogelijk moet in kunnen participeren. We vinden bijvoorbeeld dat de molens verder staan dan de 250 meter die de overheid oplegt. Binnen de 350 meter staat er slechts één woning, de hoeve Hof ten Bos. De  eigenaar heeft daar geen problemen mee en stelt zelf een grond ter beschikking voor de bouw van een molen”.

Het project bevindt zich nu in de overlegfase. Op een debatavond, die maandagavond werd gehouden in Beert, kwam een meeste kritiek van het actiecomité dat opkwam tegen de bouw van winturbines op het terrein van een fruitkweker in Kestergat. De andere aanwezigen stelden vooral praktische vragen over mogelijke landschapsvervuiling en hinder zoals slagschaduw maar ook over de manier waarop er kan geparticipeerd worden in het project. “Dat komt omdat ons panel zich veel neutraler opstelde dan dat van de projectontwikkelaar in Kestergat. Er was nog kritiek maar we voelen dat er een positieve tendens naar windturbines ontstaat. Er kwamen zich zelfs vijf mensen lid maken van Pajopower”, vertelt Pieter Godefroy. Enervest gaat binnen enkele weken een bouwaanvraag indienen bij het Vlaams Gewest. Als de bouw- en milieuaanvragen worden ingediend willen Enervest en Pajopower opnieuw naar de bevolking toestappen om hen te informeren. Pajopower organiseert binnenkort samen met Natuurpunt een uitstap naar een windmolenproject.

Ook burgemeester André De Roubaix (CD&V) was tevreden dat er een open debat kon gevoerd worden rond windenergie. “Er werden vele zinnige vragen gesteld wat het debat beter maakte dan dat van Kestergat. Ik was wel verrast dat er plots ook praktische voorstellen gedaan om op drie plaatsen turbines in te planten’, zegt De Roubaix. De burgemeester heeft geen problemen met de bouwaanvraag voor de tijdelijke windmeter.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?