Intradura verlengt maatregel van vroegere afvalophalingen

De afvalintercommunale Intradura, in de westrand van Vlaams-Brabant, verlengt de maatregel van het vroeger starten met afvalophalingen. Tot en met 10 augustus starten de afvalophalingen reeds om 5u, dit is 1 tot 2 uur vroeger dan in normale omstandigheden.

Afgelopen week, sinds donderdag 26 juli, startten de afvalophalingen reeds een uur vroeger. Intradura had deze maatregel ingevoerd in samenspraak met haar medewerkers en dit al zeker tot en met 3 augustus. [Archief : Afvalophaling wordt vervroegd door aanhoudende hitte] Maar daar de hitte ook de komende week zal aanhouden, besliste de directie om die maatregel al zeker met een week te verlengen, dus tot en met 10 augustus.

“Onze ophalers en chauffeurs moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen, zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoor", klinkt het bij Intradura. "Deze maatregel geldt zeker tot en met 10 augustus, maar kan ook daarna nog verlengd worden bij aanhoudende hitte. Onze inwoners houden best onze facebook, website of de communicatiekanalen van onze gemeenten in de gaten."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?