Installatie provincieraad Vlaams-Brabant verlaat

De installatie en de eedaflegging van de nieuwe raad en deputatie van de provincie Brabant is uitgesteld van maandag 3 december om 10 uur naar 15 uur. Door omstandigheden bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen is de rechtsgeldigheid van de verkiezingsuitslag momenteel niet gegarandeerd.

De provincie ontving tot op heden geen geldigheidsverklaring van de verkiezingsuitslag van de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Zonder hun proces verbaal kunnen de nieuwe raadsleden en gedeputeerden niet formeel aangesteld worden. Dit document is beloofd tegen vandaag. Vandaar dat we verplicht zijn om de installatie uit te stellen tot maandag namiddag’.

De Raad van Verkiezingsbetwistingen is een Vlaamse instelling, onder bevoegdheid van het Vlaamse ministerie van Binnenlands Bestuur, dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid ervan nagaat. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?