Inschrijvingen basisonderwijs afgerond: 87% kan terecht in de school van eerste keuze

In Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw konden ouders hun kinderen inschrijven voor het basisonderwijs via een centraal aanmeldingsregister (CAR). De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel werden al een tijdje geleden afgesloten. Op 21 april ontvingen ook alle andere ouders het resultaat van hun aanmelding.

Via het online aanmeldingsregister worden de vrije plaatsen in de scholen op een neutrale en transparante manier aan de kinderen toegewezen. Hiervoor houdt dit systeem in de eerste instantie rekening met de schoolvoorkeuren van de ouders. Als er meer aanmelders dan vrije plaatsen zijn, speelt de afstand tussen de domicilie van het kind en de gekozen school een doorslaggevende rol. Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen kregen, moeten de ouders hun kind nog in de toegewezen school gaan inschrijven.

Aanmeldingen voor de onthaalklas

Voor de start van de aanmeldingen waren er 1.229 vrije plaatsen in de onthaalklas. Hiervan werden 603 plaatsen toegewezen aan broers, zussen en kinderen van personeel met voorrang. 87% van de andere instappers met geboortejaar 2020 kan terecht in de school van eerste keuze.  92% kreeg een plaats toegewezen in een van de geregistreerde voorkeurscholen. Een minder gunstig resultaat in vergelijking met de voorbije jaren.

Aanmeldingen voor de andere leerjaren

Ouders die hun kind willen inschrijven in een hogere klas, bijvoorbeeld omwille van een verhuis, hebben meer kans op een weigering. In de hogere jaren is er immers weinig verloop van de leerlingen, waardoor het moeilijker is om nog een vrije plaats te vinden. Zeker als er meerdere kinderen in dezelfde school wil inschrijven. Toch kreeg quasi de helft van deze leerlingen een plaats toegewezen in een school van voorkeur.

Geen toewijzing

Ouders die geen toewijzing hebben ontvangen of de aanmeldingsperiode gemist hebben, krijgen later nog een kans. Vanaf 1 juni (8u) starten de vrije inschrijvingen volgens chronologie in de scholen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?