Inhuldiging Tuttenboom in Galmaarden

Naar het voorbeeld van de andere gemeenten uit het Pajottenland, heeft nu ook Galmaarden zijn eigen tuttenboom. Het Lokaal Overleg (LOK) Galmaarden nam hiertoe het initiatief.

Een tuttenboom is een speciale boom waar kinderen, als ze daar klaar voor zijn, hun ‘tutje’ of fopspeen kunnen in hangen om er zo makkelijker afscheid van te nemen. Het is bedoeld om ouders te helpen bij het afleren van het ‘tutje’ bij hun kind. Eens kinderen de leeftijd van ongeveer 3 jaar bereikt hebben, wordt het aangeraden om het ‘tutje’ achterwege te laten. Desondanks dat een ‘tutje’ sust en de zuigbehoefte kalmeert, zijn er ook wel enkele nadelen aan verbonden (zoals tand – en spraakproblemen). Met dit project wil men kinderen stimuleren om hun ‘tutje’ af te geven als ze daar klaar voor zijn.

De inhuldiging krijgt de steun van het Huis van het Kind Pajottenland. Wie zijn tutje in één van de tuttenbomen in het Pajottenland hangt en hiervan een foto plaatst op de Facebookpagina, ontvangt een leuk kadootje.

Kinderen kunnen vanaf nu doorlopend en permanent ‘tutjes’ in de tuttenboom hangen in de tuin van het Baljuwhuis in Galmaarden.

De andere locaties van de tuttenbomen zijn:

in Bever, naast het gemeentehuis en het voetbalplein

in Gooik, in de geboorteboomgaard in domein Paddenbroek

in Herne, in de tuin van het Dominicanessenklooster

in Pepingen, in de geboorteboomgaard langs de Steenweg op Elingen

In Lennik, in de geboorteboomgaard aan WZC Den Bleek.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de coördinator van Huis van het Kind Pajottenland, Ineke Brems via info@huisvanhetkindpajottenland.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?