Infomarkt over kleinschalige waterzuiveringsinstallatie en riolering

De gemeente Pepingen organiseert i.s.m. Aquafin een infomarkt waarin zowel de bouw van de kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie (KWZI)  in de Mortagnestraat als de rioleringswerken in de Neerstraat, Mortagnestraat, Weverkeits en Eeckhoudtstraat uitgebreid worden toegelicht. Deze infomarkt is het vervolg op de voorgaande infosessie.

Na een laatste overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd het definitieve tracé van de rioleringswerken vastgelegd.

De infomarkt vindt plaats op donderdag 26 augustus 2021 in de kerk te Heikruis.

Door de coronamaatregelen is vooraf inschrijven verplicht via het contactcenter van Aquafin (03 450 45 45). Er werden vier verschillende tijdsblokken voorzien tussen 18:00-21:00.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?