Ieders Stem Telt wijst gemeenteraadsleden op armoede

Een nieuwe legislatuur vraagt om nieuwe aanbevelingen. Daarom verzamelen verschillende sociale partners in Halle, waaronder Riso Vlaams-Brabant, Open Armen vzw, CAW Halle-Vilvoorde Begeleid Wonen Pajottenland en Groep Intro, op 22 januari aan het stadhuis. Voor de start van de gemeenteraad willen ze graag nog een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden om armoede onder de aandacht te brengen. In België leeft immers nog 1 op 7 mensen in armoede en ook hun stem telt.

Deze actie aan het stadhuis van Halle kadert zich binnen de campagne van 'Ieders stem telt' (iedersstemtelt.be) waarbij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal staat. 'Ieders stem telt' wil een megafoon zijn voor de mensen die het moeilijker hebben in de samenleving.

Verkiezingsprogramma's

"De armoedecijfers in Vlaanderen blijven stijgen en steeds meer mensen krijgen het moeilijk om rond te komen", aldus de initiatiefnemers. "Thema's zoals de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de hoge water- en energiefactuur, de toenemende hulpvragen aan het OCMW, de ontoereikende inkomens, de hoge eisen op de arbeidsmarkt en de hoge schoolrekeningen krijgen zelden een plaatsje in de verkiezingsprogramma's."

Mazen van het net

"Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te verbeteren, ook voor zij die het moeilijker hebben. In Halle zien we nog te vaak dat mensen door de mazen van het net glippen. Zo krijgen bijvoorbeeld nog maandelijks 400 gezinnen in Halle een voedselpakket. Heel wat organisaties zetten hier hard op in en ook het beleid in Halle heeft al heel wat stappen gezet. Toch moeten we hier aandacht voor blijven hebben. Daarom vragen we aan het nieuwe stadsbestuur om hier de volgende 6 jaar werk van te maken."

Kabouters

"De kabouters gaan het immers niet doen. Het zijn wel degelijk de politici die een sociaal beleid moeten voeren en zo iedere stem laten meetellen. De kabouter staat dan ook symbool voor deze actie van 'Ieders stem telt'."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?