Huurovereenkomst met Temple Guaracy de Belgique in zaal Joepie stopgezet

Benjamin Swalens (N-VA) vroeg op de gemeenteraad van Halle op 25 februari om een huurder in gebreke te stellen omdat die de huurovereenkomst met de zaal Joepie en een zaal in ’t Vondel niet naleefde. Het stadsbestuur heeft de huur onmiddellijk verbroken.

Benjamin Swalens (N-VA) vroeg op de gemeenteraad van 25 februari om een huurder in gebreke te stellen omdat die de huurovereenkomst met de zaal Joepie en een zaal in ’t Vondel niet naleefde. “Op basis van een huurovereenkomst zou Temple Guaracy de Belgique zaal Joepie alsook een zaal in cc 't Vondel gebruiken voor meerdere evenementen gespreid over verschillende maanden dit jaar. Opvallend is dat Temple Guaracy de Belgique hun evenementen promoot enkel en uitsluitend in het Frans, terwijl het huishoudelijk reglement van de zaal Joepie stelt dat wie ervan gebruikmaakt zijn promotie uitsluitend in het Nederlands mag voeren.

Navraag bij de diensten leverde volgende info op: “De zaal werd waarschijnlijk onterecht (zie artikel 12 van de huurovereenkomst) onderverhuurd. Verder geven wij nog mee dat het huishoudelijk reglement van Joepie vermeldt dat alle publiciteit in het Nederlands dient te gebeuren. Wij geven dit door aan de betrokkenen en onderzoeken welke maatregelen we zullen nemen.”

Op basis van deze informatie kan men besluiten dat de huurovereenkomst niet gerespecteerd wordt. Ons voorstel: de gemeenteraad draagt het schepencollege om de huurder in gebreke te stellen wegens niet naleving van de huurovereenkomst en verbreekt deze overeenkomst desgevallend de schending blijft duren.”

Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) antwoordt:

“De doorverhuring is inderdaad niet geldig gebeurd. Het stadsbestuur heeft de huur dan ook onmiddellijk verbroken en zal de desbetreffende persoon definitief verbieden om nog lokalen van de stad te huren wegens misbruik van vertrouwen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?