Hulp voor slachtoffers brand Daelestraat

Zaterdag werden twee gezinnen in de Daelestraat in Bellingen getroffen door een zware brand. Hun woningen zijn onbewoonbaar. De bewoners kunnen terecht in noodopvangwoningen in Gooik en Pepingen en er kan financieel gesteund worden.

Enkele maanden geleden sloten de OCMW's van Lennik, Gooik en Pepingen een samenwerkingsovereenkomst af om een gezamenlijk patrimonium uit te bouwen voor noodopvang bij brand, ramp,... voor de inwoners van Gooik, Lennik en Pepingen.

Dankzij deze overeenkomst konden deze mensen onmiddellijk terecht in een woning van het OCMW van Gooik, want in Pepingen was de noodopvang volzet. Morgen (dinsdag) kan een deel van de familie ook terecht in een noodwoning in Pepingen. De personeelsleden van beide OCMW's zorgden voor de eerste opvang. Het OCMW van Pepingen zorgt voor de verdere begeleiding.

Er is momenteel voldoende materiele ondersteuning (kledij, huisraad,…), maar wie de  getroffen gezinnen toch wenst te steunen kan een bijdrage storten. Via het OCMW wordt een rekening  geopend. De gemeente zal de ingezamelde gelden overmaken aan de getroffen gezinnen. In het gemeentehuis wordt ook een collectebus voorzien.

Update:

Wie graag een online gift doet voor één van de getroffen gezinnen of voor allebei, kan dit bedrag overschrijven op het volgende rekeningnummer van het OCMW tot eind januari 2021:
BE60 0910 0089 6570
Gelieve een duidelijke referentie te plaatsen bij de overschrijving.
Er zijn 3 mogelijkheden:
➡️ ‘donatie brand huisnummer 26’
➡️ ‘donatie brand huisnummer 27’
➡️ ‘donatie brand' (de giften met deze referentie zullen verdeeld worden tussen beide gezinnen)
Het OCMW zal ervoor zorgen dat de giften terecht komen bij de getroffenen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?