Huiszoeking bij ruimtelijke ordening op Beersels gemeentehuis

BEERSEL – Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen het diensthoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Beersel. De gerechtelijke politie is dinsdag binnengevallen op het gemeentehuis en in de woning van de betrokkene.

Burgemeester Hugo Casaer bevestigt het bezoek van de gerechtelijke politie. “Het zou mogelijk gaan om belangenvermening van het diensthoofd. De politie heeft op het gemeentehuis verschillende dossiers en computergegevens meegenomen. Ook bij hem thuis zouden ze dossiers hebben meegenomen.”

Een klacht tegen de man zou de aanleiding tot de huiszoeking zijn. ‘Het diensthoofd zou zich na de werkuren geholpen hebben met het opstellen van een dossier, dat ook op zijn dienst werd behandeld, terwijl hij dat statutair gezien niet mocht doen”.

Tuchtprocedure

Het diensthoofd mag voorlopig nog komen werken. ‘We mogen niet vooruitlopen op de volgende stappen in het gerechtelijk onderzoek. Anders zou ik gevaar lopen beticht te worden van vooringenomenheid en dat kan de procedure niet ten goed komen. Het schepencollege gaf de gemeentesecretaris wel opdracht om juridisch advies in te winnen rond een eventuele tuchtprocedure”, zegt Casaer. In het verleden waren er wel al geruchten over het diensthoofd, maar klachten waren er nooit. Interne onderzoeken hebben ook nooit iets aan het licht gebracht.

De N-VA vroeg omwille van de vele geruchten in juni een doorlichting van de dienst ruimtelijke ordening. ‘Er zijn al jaren geruchten. Tien mensen maakten spontaan melding van ongeoorloofde praktijken op die dienst, tijdens de volksbevraging die we hielden”, zegt de onlangs tot gemeenteraadslid verkozen Ben Weyts. ‘Omdat niemand baat heeft bij die verhalen heb ik een audit gevraagd. Ik kreeg na mijn oproep bijkomende informatie en anonieme brieven en speelde die door aan de Procureur des Konings. Er liep echter al een onderzoek. De klacht kwam zeker niet van ons. We vragen dat er voorlopige maatregelen worden genomen en dat kan een schorsing zijn.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?