Huis van het Kind start met VISIT in Asse

Met het project ‘VISIT’ wil de gemeente Asse actief en concreet werk maken van de strijd tegen kinderarmoede. Het doel is kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby te ondersteunen om zoveel mogelijk van hun rechten te benutten.

Een medewerker van het Huis van het Kind gaat langs bij de gezinnen en kijkt samen met hen na of ze gebruik maken van alle rechten en kansen die lokaal en bovenlokaal worden geboden. Gezinnen worden doorverwezen naar de juiste organisatie(s) en ondersteund waar nodig.

In 2021 start Asse als pilootgemeente. In 2022 zal de werking verder uitgerold worden naar de andere gemeenten van Eerstelijnszone AMALO.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?