Honden opgeleid om corona op te sporen via zweet

Sinds de eerste golf van de Covid-19 pandemie kwamen over heel de wereld (onder meer in Frankrijk) verschillende projecten tot stand voor de opleiding van honden om het virus op te sporen. In België namen verschillende overheden dit project in handen. Op initiatief van de decaan van de faculteit diergeneeskunde van de UGent werd een stuurgroep opgericht. Deze bestaat uit een professor van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Luik, een chemicus-onderzoeker gespecialiseerd in zweet, de directeur van DACH en de voormalige voorzitter van de International Working Dog Breeding Association.

Een eerste stap bestond erin alle drijvende krachten rond één project te verenigen. Zo werkten de Federale Politie, Defensie, de civiele bescherming, de brandweer en verschillende universiteiten samen aan de opstart van dat project. Half november keurde de regering het project goed en kende ze via een speciaal koninklijk besluit een specifiek budget toe voor de aankoop van materiaal en de afname van PCR-tests op proefpersonen.

Afgelopen maandag ging de eerste fase van het project van start in het opleidingscentrum van de Directie hondensteun van de Federale Politie in Neerhespen. Tijdens die fase leert men 14 reeds opgeleide speurhonden van de overheid (drugs, explosieven of personen) de specifieke geur van het zweet van Covidpatiënten te herkennen. Verschillende ziekenhuizen verleenden hun steun door stalen van positieve patiënten te bezorgen. Er werden honderden positieve en negatieve stalen van verscheidene personen verzameld om ervoor te zorgen dat de honden hier een duidelijk onderscheid in leren maken.

Heel het proces vindt plaats na een risicoanalyse en met strikte naleving van de gezondheidsmaatregelen. Ook wordt de volledige anonimiteit van de patiënten die hun medewerking hebben verleend gewaarborgd en wordt er toegezien op het dierenwelzijn.

De eerste fase, die enkele weken zal duren, is een zuiver wetenschappelijke validatiefase waarin men bestudeert in welke mate de geur die de honden onderscheiden volledig met Covid in verband kan worden gebracht. Als aan de hand van die eerste fase wetenschappelijk kan worden aangetoond dat de honden de Covidpatiënten correct kunnen onderscheiden van de anderen, is het de taak van de regering om te beslissen waar deze honden vervolgens kunnen worden ingezet (luchthavens, woonzorgcentra, hulpdiensten zoals de politie, de brandweer, aan de ingang van evenementen, in scholen, enz.). 

Op grond van die beslissing zullen vervolgens honden moeten worden aangekocht en opgeleid. In een tweede fase zal er een opleiding zijn voor personeelsleden. Zij zullen worden ingezet na een centrale certificering.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?