Hoeve Bree-Eik wordt Bio-hub voor de streek

De nieuwe eigenaar laat hoeve Bree-Eik volledig restaureren en wil er het centrum van de bio-akkerteelt van maken. De dubbele geklasseerde vierkantshoeve en de 20 ha overgebleven landbouwgronden werden twee jaar geleden verkocht en de huidige eigenaar wil er komen wonen en zet een zeer merkwaardig project op om bio-graanteelt te promoten.

Er doen heel wat verhalen de ronde over de bestemming van Hoeve Bree-Eik. Tijdens een infoavond in het kader van wandelparcours “Bruegeliaanse Streken²” van Pep-in-Gen lichtte projectleider Koen Lammertyn de doelstellingen van de nieuwe eigenaar toe.

“Hof Bree-Eik was, is en blijft een boerderij. De hoeve wordt gerestaureerd. We gaan hier en in de omgeving boeren.   Het zal geen veehouderij meer zijn maar wel klassieke akkerbouw met de nadruk op tarwe en gerst”, zegt Koen Lammertyn voor de Landbouwvennootschap Hof ter Bree-Eik. “We gaan ook aan teeltafwisseling doen met grasklaver en wellicht ook met aardappelen en suikerbieten. Op termijn kunnen er ook groenten zoals erwten en bonen gekweekt worden.”

Graanschuur van Brussel

Op de schilderijen van Pieter Bruegel staan dikwijls graanvelden afgebeeld. “Het Pajottenland is van oudsher de graanschuur van Brussel en wij willen daarin zelfs een stukje verder gaan. We willen oude graansoorten weer invoeren en dat opentrekken naar de rest van het Pajottenland.

Granennetwerk

De initiatiefnemers stellen hun opzet open naar andere geïnteresseerde boeren die willen mee doen. Een tiental boeren wil al mee participeren. “We willen een graannetwerk opbouwen en gaan experimenteren met oude graansoorten. We laten boeren starten met een handvol oud graan zoals Brabantse Rosse om dat jaarlijks te vermeerderen. De jonge boer Tijs Boelens is ook in het project gestapt. Hij ging enkele jaren geleden al op zoek naar oude graansoorten om ze te vermeerderen”, zegt Lammertyn.

Rendabel

Bree-Eik gaat ook op zoek naar afzet om een rendabele boerderij uit te bouwen. “De geuzebrouwerij “3 Fonteinen” is al een bevoorrechte partner. Deze traditionele brouwerij heeft een nieuwe elan gevonden en wil werken vanuit de traditionele methodes. Ze willen hun geuze brouwen met lokaal geteelde graansoorten. Ook andere brouwerijen zoals Cantillon toonden belangstelling.”

Volledig biologisch

Bree-Eik gaat alle gronden biologisch uitbaten. De hoeve bevindt zich nu in de omschakelingsperiode van 3 jaar en er wordt volledig volgens de regels van de biologische teelt gewerkt. Na drie jaar kan er dan pas van biologisch geteeld graan gesproken worden. “Dat is een grote uitdaging. We hebben daarom samenwerking gezocht met de overheid en onderzoeksinstellingen. Er is al een beheersovereenkomst met de VLM waarbij onder meer hele stroken grond worden bezaaid met bloemenzaad om akkervogels en insecten kansen te geven.

Waarom bio?

“Omdat we er van overtuigd zijn dat de landbouw grotendeels biologisch zal worden. In Duitsland staan ze op dat gebied al veel verder. Hier hebben we vrij grote percelen wat het biologische werken vergemakkelijkt. We dromen er van om de hele vallei biologisch te maken als een hub voor de streek. Maar we beseffen ook dat het niet gemakkelijk zal zijn. Het is op zich al een uitdaging om zonder bestrijdingsmiddelen te gaan werken maar de evolutie gaat zo snel dat er technieken komen om dit beheersbaar te maken met professionele middelen, die wij ook mee willen helpen ontwikkelen. Er zijn al tractoren die kunnen schoffelen op 3 cm precies. Er zijn al camera’s die onderscheid maken tussen teeltgewassen en te wieden onkruid. Er worden al drones ingezet om gewassen en bodemgesteldheid in kaart te brengen. We denken ook aan het inzetten van natuurlijke predatoren zoals insecten en vlinders.”

Mest

Bree-Eik gaat alleen nog dierlijke mest gebruiken. “We weten dat we gaan inleveren op de opbrengsten maar dat nemen we er bij. We lieten enkele percelen al bezaaien met grasklaver die stikstof uit de lucht capteren en achter laten in de grond. We laten de grasklaver drie jaar zijn werk doen om ook de grondkwaliteit te verbeteren.”

Biodiversiteit

De inspanningen die al werden gedaan rond ecologie en biodiversiteit, door het inzaaien van bloemenbedden, hebben al zeer opmerkelijke resultaten gegeven. “Er zitten opnieuw leeuweriken en kwikstaartjes. De oevers van de beek zijn minder steil gemaakt om dieren toe te laten van het beekwater te drinken. De gemengde stroken helpen ook erosie tegen te gaan. Het is de bedoeling om 10 % van de gronden te laten inzaaien. We lieten ook heel wat bijenkasten plaatsen”, aldus Koen Lammertyn.

Restauratie

Elisabeth Lehouck (aNNo architecten) volgt het restauratiedossier van de hoeve, waar er al in de 13e eeuw sprake van was, van dicht bij. “De studie van de renovatie is volop bezig. Het streefdoel is om de vergunning in mei 2020 aan te vragen. Er is een herstellingsstudie ingediend en Onroerend erfgoed heeft het beheersplan goed goedgekeurd.” De hoeve zal deels de woning worden voor de eigenaar. De tweede woning, ook Jagershuis genoemd, wordt de huisvesting van een conciërge die ook instaat voor het beheer van het geheel. In één van de schuren komt er een ruimte waar seminaries kunnen worden gehouden rond biologische teelt en de toepassing ervan op grote schaal.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?