Hoe moeilijk ligt de herinrichting van het Claesplein?

N-VA-raadslid Eva Demesmaeker stelt dat de herinrichting van het Claesplein bij veel handelaars moeilijk ligt. Dat zou blijken uit een rondvraag van N-VA-raadslid Eva Demesmaeker die de handelaars bezocht om hun mening te kennen. Maar volgens schepen Johan Servé is de kritiek onterecht.

 “Vele handelaars steunen de plannen om het wildparkeren tegen te gaan. Ze zijn echter niet tevreden over het voorstel van het college. Dat het plein voor verkeer afgesloten wordt aan de zijde van de Stationsstraat valt bijzonder slecht. Het kost parkeerplaatsen in de straat zelf maar zal ook extra zoekverkeer met zich meebrengen in de Fonteinstraat,” zegt Eva Demesmaeker.

“  Niet al de handelaars zijn blijkbaar tegen, want we kregen een petitie die door slechts 12 mensen getekend is, waaronder ook niet Handelaars. Er sneuvelen zeker geen parkeerplaatsen in de Stationsstraat, in tegendeel, er komen er 6 bij! Het zoekverkeer kan zich inderdaad verplaatsen, voorheen langs de Stationsstraat en nu misschien elders”, repliceert Johan Servé, schepen openbare werken, afvalbeleid en lokale economie.

“Het Claesplein in Lembeek is de spil van het dorp. Je vindt er niet alleen de kerk, er is ook nog heel wat handel aanwezig. Enerzijds horeca maar ook winkels en vrije beroepen. Achter de kerk is er nog de culturele kring en op en rond het plein wonen nog een pak mensen. Deze mix van activiteiten vraagt een doordacht parkeerbeleid. De handelaars waarderen de eerste aanzet maar willen toch nog een bijsturing. Er mag geen enkele parkeerplaats verloren gaan en best worden enkele parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien op het plein zoals in het centrum en op Sint-Rochus”, gaat Eva Demesmaeker  verder.

“Er was voorheen geen parkeerreglement. Dit voorstel is een doordacht parkeerbeleid met gratis parking. Met deze aanpassingen kan de politie optreden tegen de  foutparkeerders die zorgde voor overlast en wrevel. Vroeger was er een totaal aanbod voor 40 wagens ( reglementair en niet reglementair). Heden zijn deze 40 plaatsen allemaal reglementair! Dus er gaan geen parkeerplaatsen verloren!! Ook aan kort parkeren is gedacht, er zullen op het plein 3 plaatsen worden voorzien”, weerlegt de schepen.

Bewoners

“Het verlies van parkeerplaatsen treft niet enkel handelaars maar ook de bewoners. Het zoekverkeer zal in de Fonteinstraat komen. De aanpassingen aan de doorgang tussen het Claesplein en de Stationsstraat bemoeilijken tevens de brandweertoegang”, beweert Demesmaeker.

“Op advies van de brandweer kwam er een bijsturing. Er worden wegneembare paaltjes voorzien in plaats van bloembakken langs de kant van Den Bloemenhoek en de parkeervakken worden aangepast”, corrigeert Johan Servé.

“Het dorpsplein opwaarderen met wat groen kan zeker, maar laten we niet vergeten dat het de handelaars zijn die de moed hadden een zaak uit de grond te stampen en Lembeek mee tot leven te brengen en belastingen betalen. Het stadsbestuur kan dus best nog eens met de handelaars aan tafel gaan zitten om een gedragen oplossing uit te werken”, besluit Demesmaeker.

“Er was een digitaal overleg en met hun opmerkingen werd rekening gehouden. Weet wel dat we ook een bevraging gedaan hebben bij de jeugd en bevolking. Slechts drie mensen daarvan vroegen om de Stationsstraat open te laten voor verkeer, 3 van de 57 antwoorden die we kregen!

 “Onze algemene conclusie is dat het voorstel in het algemeen goed werd onthaald (regels rond parkeerplaatsen, meer vrije ruimte, een beetje extra groen, alles moet verplaatsbaar zijn,…). Natuurlijk is niet iedereen tevreden, dat gebeurt jammer genoeg zelden. We hebben een afweging moeten maken tussen de vele vragen en opmerkingen. Deze opstelling zal al zeker een verbetering zijn voor de meeste vragen. De veiligheid en het comfort op het plein lijkt ons belangrijker dan de kleine vrijgekomen ruimte nog in te perken zodat mensen toch nog via de Stationsstraat kunnen rijden (omdat 12 handelaars/bewoners dat vragen, die nota bene mee zullen genieten van een aangenamer plein). Als sommige mensen hierdoor een beetje moeten omrijden, lijkt het voordeel veel groter dan het nadeel. We hopen dan ook dat de ‘roepers’ dit een kans willen geven. Ook blijft het mogelijk om op termijn enkele aanpassingen te doen.

 Te slotte doet dit verhaal me denken aan het verhaal van de Beestenmarkt. Bij de aanpak van dit plein hing dit vol met zwarte vlaggen! Nu is dit het leukste plein van de stad!”, besluit de schepen.

Foto:Jan Demol

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?