Het Halse parkeerbeleid: meer dan inkomsten alleen

Begin deze week lanceerde de Halse N-VA fractie een persbericht over het financieel verhaal na de eerste 6 maanden van het nieuwe Halse parkeerbeleid. “Vanuit het stadsbestuur moeten we hierop reageren, want dit was een eenzijdig en ongenuanceerd verhaal”, zegt Bram Vandenbroecke, schepen Mobiliteit.
“Begin dit jaar trad een nieuw parkeerbeleid in werking voor de Halse binnenstad en stationsomgeving. Die beslissing was dringend nodig, want het parkeerbeleid in de stad was niet coherent, werd niet goed gecontroleerd en droeg niet bij tot de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur”, zegt Vandenbroecke.
“Bovendien was ook de infrastructuur, waaronder de parkeerautomaten en de signalisatie, hopeloos verouderd of onvoldoende goed. Het nieuwe parkeerbeleid was bovendien ook nodig voor de bouw van de parkeertoren van de NMBS, zodat de tarifering voor plaatsen in de parkeertoren en in de omgeving daarrond correct op elkaar aansluit.”

“Oppositie vertelt slechts één kant van het verhaal”
De stad heeft zich ertoe verbonden om het nieuwe parkeerbeleid na één jaar grondig te evalueren. “Een volledig jaar is immers voldoende lang om inhoudelijk en financieel voor het eerst juiste conclusies te kunnen trekken. Een evaluatie houden na 6 maanden biedt onvoldoende inzichten. Maar blijkbaar ziet de oppositie dat anders. De ‘evaluatie’ die zij maken is helaas erg onvolledig en beperkt zich enkel tot één stuk van het financiële verhaal. De oppositie spreekt immers, waarschijnlijk bewust, enkel over de opbrengsten voor de stad en de retributies die het parkeerbedrijf uitgeschreven heeft.”

“De oppositie maakt geen melding van de vele investeringen die uitgevoerd zijn. In totaal gaat het over 676.644 €, exclusief BTW: parkeerautomaten, toegangscontrole parking, parkeersensoren, opstartcampagne en parkeerwinkel, dat door het parkeerbedrijf geïnvesteerd is in nieuwe en moderne parkeerautomaten, sensoren onder de shop&go-plaatsen en een parkeershop waar mensen inlichtingen kunnen vragen. Maar ook de stad deed heel wat investeringen: de signalisatie werd op punt gesteld en parkeervakken werden duidelijk geschilderd. Deze zaken komen de kwaliteit van het openbaar domein ten goede. Daar had de stad een inhaalbeweging te maken”, gaat de schepen verder.

“De oppositie vertelt uiteraard ook niets over hoe de opbrengsten door de stad gebruikt zullen worden. Het stadsbestuur heeft zich ertoe verbonden om deze inkomsten terug te laten vloeien naar de Hallenaar. Dat principe blijft overeind en zal tegen het einde van dit jaar bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan concreet worden gemaakt”, zegt Vandenbroecke verder.

“Er wordt ook met geen woord gerept over de 47 shop&go-plaatsen, waar klanten van handelaars gedurende 30 minuten gratis kunnen parkeren vlakbij hun favoriete winkel om daar een boodschap te doen. Deze shop&go-plaatsen kwamen tot stand in samenwerking met de Verenigde Handelaars Halle en blijken zeer succesvol.”
“Het parkeerbedrijf heeft trouwens zo’n 8% van alle retributies geannuleerd. Dat is een relatief hoog percentage in vergelijking met andere steden. Die annulaties gebeurden omdat inwoners effectief goede argumenten hadden om hun retributie te laten annuleren. Er wordt dus geen “heksenjacht” georganiseerd en er is ruimte voor dialoog en aanpassing.”

“Parkeerbeleid blijft nodig voor een aantrekkelijke stad”
“Met dit parkeerbeleid hebben we als voornaamste doel om de binnenstad aangenamer te maken en om ons openbaar domein aanzienlijk op te waarderen. Door de gebruiker van de parking te laten betalen voor zijn parking, komen er middelen vrij om het openbaar domein in te groenen en meer beleving en ontmoeting te creëren. Zo voorzien we meer beleving en groene rustpunten in de binnenstad, wat de aantrekkingskracht ervan vergroot. Denk maar aan het nieuwe Nederhempark (waar vroeger parking was) en aan de ingroening van de Leide en het bijhorende Zenneterras. Bovendien kunnen we het auto- en parkeerverkeer met dit parkeerbeleid actief sturen, wat nodig is voor een doordacht mobiliteitsbeleid en wat ook handelaars en horecauitbaters ten goede komt.”

Evaluatie volgt begin 2022
“De stad zal het parkeerbeleid tegen begin 2022 evalueren. Alle stakeholders worden daarbij afzonderlijk bevraagd. Ook de inwoners en bezoekers van onze stad zullen van zich kunnen laten horen.
In de opdracht van het parkeerbedrijf is ook opgenomen om tellingen te doen van de beschikbare parkeerplaatsen. Hieruit zal blijken of en wanneer er effectief parkeerplaatsen leeg staan en hoe een aanpassing van het parkeerbeleid dit eventueel kan verhelpen”, aldus Vandenbroecke.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?