Het Grote Vogelweekend 2022: top 3 verstevigt zijn positie

Tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt telden 47.750 enthousiaste vogeltellers mee de tuinvogels in Vlaanderen. Volgens de voorlopige cijfers zijn er 777.168 vogels geteld in 25.093 tuinen. Het aantal vogels en soorten per tuin bleef behouden: gemiddeld zagen we 23 vogels van 7 soorten per tuin. Ook de top 3 bleef behouden: huismus, koolmees en vink.

"De huismus behoudt gelukkig haar eerste plaats. Maar de aantallen zijn de afgelopen jaren wel gedaald, dus moeten we blijven inzetten op schuil- en broedplaatsen als we ze echt willen redden", zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. "We wisten enigszins dat het vooral de standvogels waren die de race gingen bepalen en ook de kleine verschuivingen die zich de laatste jaren begonnen af te tekenen, zetten zich schijnbaar verder door. Zo is de kauw, die de afgelopen 5 jaar steevast bij de eerste 4 zat, nu weggezakt naar een 6de plaats. Maar vooral de verdere analyse zal duidelijk moeten maken hoe die verhoudingen zich hebben uitgediept."

Minder tellingen, verhoudingsgewijs wel evenveel vogels

Met gemiddeld 23 vogels van 7 soorten per tuin blijft het aantal vogels gelijk met vorig jaar. Met 47.750 vogeltellers, in zowel scholen als thuis, ligt het aantal lager dan vorig jaar (79.300), maar doen we het beter dan in 2020 (44.672). De tuinvogeltelling zegt niets over de populatietrends van de soorten op nationale of Europese schaal.

"We meten uitsluitend hoeveel vogels er op dat moment naar onze tuinen afzakken en dat wordt vooral in de hand gewerkt door het weer en de beschikbaarheid van natuurlijk voedsel. Het weekend was vrij aangenaam, met zondag zelfs veel zon. We kregen geen enorme invasies van wintervogels uit het noorden over de vloer. We zullen bij de verdere analyse ook nu vooral aandacht besteden aan enkele van onze standvogels", zegt Gerald Driessens. "De kerende trend van kauw en Turkse tortel horen daarbij, want die blijken nu wel over hun hoogtepunt heen te zitten. Het ziet er helaas niet naar uit dat we de merel al terugwinnen na zijn diepe crash door het usutuvirus, een vijftal jaren geleden."

Vogels en onze tuinen

Onze tuinen bieden een belangrijk potentieel voor meer groene ruimte in Vlaanderen. De kans om die ruimte natuurlijker te maken, ligt daarmee voor een belangrijk deel bij de burger. Door je tuin natuurlijker in te richten komen er niet alleen meer vogels op bezoek, ze kunnen er ook gemakkelijker tot broeden komen en bijdragen aan een sterkere populatie. Daarbij kan iedereen helpen. Zelfs wanneer je geen tuin hebt, kan een mussenkast tegen de muur het verschil maken.

Over Het Grote Vogelweekend

Het Grote Vogelweekend is de grootste publiekscampagne van Natuurpunt en de tellingen lopen nog volop binnen. Met Het Grote Vogelweekend wil Natuurpunt gegevens verzamelen over onze tuinvogels. Met professionele biologen zou het onmogelijk zijn om zoveel gegevens te verzamelen. Tegelijkertijd wil Natuurpunt mensen wakker maken voor de schoonheid die in onze natuur, maar ook in onze tuinen te vinden is. We willen hen ook verder aanmoedigen om vogels op een verantwoorde manier te blijven voederen en te helpen, vooral tijdens de wintermaanden maar ook tijdens het broedseizoen. Natuurpunt wil alle tellers dan ook bedanken voor hun enthousiasme en de hulp bij deze telling. De definitieve resultaten verschijnen eind deze maand in een uitgebreider rapport.

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes de ranking van 2021):

1. Huismus (1)
2. Koolmees (2)
3. Vink (3)
4. Pimpelmees (6)
5. Houtduif (7)
6. Kauw (4)
7. Merel (7)
8. Turkse Tortel (8)
9. Ekster (9)
10. Spreeuw (11)

Ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen weekend geteld. In Nederland is de voorlopige top drie: huismus, koolmees en merel.

Je kan je gegevens nog altijd doorgeven tot het einde van deze week via www.vogelweekend.be

Vogeltelweek voor Scholen

Tijdens de Vogeltelweek voor Scholen die plaatsvond van 24 tot en met 28 januari telden 4246 leerlingen uit 322 klassen samen meer dan 11.700 vogels. Dit jaar telden meer scholen mee dan ooit tevoren. Op de Vlaamse speelplaatsen blijft de kauw de absolute winnaar, hij is al voor de achtste keer op rij de meest getelde vogel op de Vlaamse speelplaatsen. Met de zwarte kraai op 2 en de houtduif op 3 wisselden die soorten het zilver en brons van vorig jaar met elkaar.

Specifiek over Vlaams-Brabant

In de provincie Vlaams-Brabant werden door 7104 tellers in 4042 tuinen 123.478 vogels geteld. Gemiddeld zaten er per tuin 22 vogels van 7 verschillende soorten. Huismus, vink en koolmees schrijven hier de top 3 vol. De merel zakte hier weg van de 6de naar de 8ste plaats. Roodborst en Turkse tortel verlieten de top 10, maar in geen enkele andere provincie haalt de ekster een 6de plaats, daarmee scoort ze nog net iets beter dan vorig jaar.

Top 10 provincie Vlaams-Brabant (tussen haakjes de ranking van 2021):

  • Huismus (1)
  • Vink (3)
  • Koolmees (2)
  • Pimpelmees (4)
  • Houtduif (5)
  • Ekster (7)
  • Kauw (8)
  • Merel (6)
  • Spreeuw (-)
  • Zwarte Kraai (-)

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?