Het grote Pepingse Cultuurdebat

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen houdt de Pepingse cultuurraad op dinsdag 11 september in het Parochiehuis van Elingen een cultuurdebat.

"Op 14 oktober a.s. dingen 5 politieke partijen mee naar een bestuursmandaat. Van hen willen we op de debatavond graag horen hoe ze concreet de burgerparticipatie en de inspraak zullen organiseren en welk cultuurbeleid ze voorstellen", klinkt het bij de initiatiefnemers.

Iedere geïnteresseerde Pepingenaar is welkom. "Het is een belangrijk signaal naar de toekomstige bestuurders om burgerparticipatie op alle beleidsdomeinen en een innoverend cultuurbeleid tijdens de volgende legislatuur een kans te geven", klinkt het verder.

Vanaf 18u45 is er ontvangst met broodjes en vanaf 21u30 wordt er gezellig nagepraat bij een hapje en een drankje. 

Deze debatavond is een idee van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. Het is tevens de algemene openbare ledenvergadering 2018 van de adviesraad.

Wim Van Roy is moderator van dienst. De toegang is gratis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?